Chuyển đổi các ứng dụng một bên thuê thành các ứng dụng nhiều bên thuê

Bảy lời khuyên chỉ cho bạn cách nâng cao các ứng dụng với nhiều bên thuê

From the developerWorks archives

Christina Lau, Valentina Birsan, and Bhadri Madapusi

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 06 2012

Các tác giả chia sẻ các kinh nghiệm thu được từ công việc chuyển đổi ứng dụng SOA một bên thuê thành các giải pháp điện toán đám mây nhiều bên thuê của họ; các hướng dẫn thực hành tốt nhất được đóng gói thành bảy lời khuyên quan trọng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Information Management
ArticleID=823399
ArticleTitle=Chuyển đổi các ứng dụng một bên thuê thành các ứng dụng nhiều bên thuê
publish-date=06292012