Phát triển các ứng dụng đám mây với các công cụ Rational

Sử dụng các công cụ quản lý vòng đời Rational trên SmartCloud Enterprise để phát triển một ứng dụng web

From the developerWorks archives

Alex Amies, Scott Peddle, Tian Pan, and Pan Xia Zou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 09 2012

Điện toán đám mây có thể hứa hẹn sự tập trung, tiêu chuẩn hóa và tự động hóa — việc triển khai đám mây thực sự đưa phát triển ứng dụng, kinh doanh và các hoạt động hệ thống đến gần nhau hơn để tối đa hóa hiệu quả, các nhà phát triển phần mềm cần hiểu rõ hơn về quy trình nghiệp vụ và các hoạt động hệ thống. Để đạt được những triển vọng này của điện toán đám mây, một nhà phát triển phải nghĩ theo cách rộng lớn hơn. Trong bài này, các tác giả vẽ một bức tranh rộng lớn về cách mở rộng phạm vi xử lý của nhà phát triển bằng cách sử dụng các công cụ quản lý vòng đời ứng dụng có sẵn từ Rational. Các tác giả cung cấp các kịch bản và một tổng quan về các công cụ và các tạo phẩm mà nhà phát triển cần có để đạt được mục tiêu của mình. Cuối cùng, các tác giả trình bày cách sử dụng các công cụ IBM® Rational® và SmartCloud Enterprise (đám mây thông minh cho Doanh nghiệp) trong một kịch bản phát triển từ đầu đến cuối.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=832387
ArticleTitle=Phát triển các ứng dụng đám mây với các công cụ Rational
publish-date=09202012