Triển khai các ứng dụng mới trên IBM PureSystems bằng các trình cắm thêm, Phần 2

Các bài học thu được từ một dự án chạy một giải pháp SugarCRM thế giới thực

From the developerWorks archives

Chin Huang and Ton Ngo

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 07 2012

Giới thiệu về IBM® PureSystems -- một họ hệ thống đám mây chuyên gia, mức doanh nghiệp, tích hợp có chứa các ứng dụng, các dịch vụ, phần cứng và thậm chí ý kiến về chuyên môn (được chuyển giao dưới dạng các mẫu thực hành tốt nhất) – đưa điện toán đám mây lên những đỉnh cao mới. Một cách để chuẩn bị một ứng dụng sử dụng IBM PureSystems là tạo thủ công một trình cắm thêm, một cầu nối giữa gói ứng dụng và hệ thống. Phần 1 mô tả các nỗ lực phát triển để chạy SugarCRM trên IBM PureSystems (Các hệ thông Pure của IBM). Bài này tập trung vào các bài học thu được từ những nỗ lực đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=824575
ArticleTitle=Triển khai các ứng dụng mới trên IBM PureSystems bằng các trình cắm thêm, Phần 2
publish-date=07092012