Triển khai các ứng dụng mới trên IBM PureSystems bằng các trình cắm thêm, Phần 1

Các lý do thiết kế & các nỗ lực phát triển để chạy một giải pháp SugarCRM thế giới thực

From the developerWorks archives

Chin Huang and Ton Ngo

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 07 2012

Giới thiệu về IBM® PureSystems™ -- một họ hệ thống đám mây chuyên gia, mức doanh nghiệp, tích hợp có chứa các ứng dụng, các dịch vụ, phần cứng và thậm chí ý kiến về chuyên môn (được chuyển giao dưới dạng các mẫu thực hành tốt nhất) -- đưa điện toán đám mây lên những đỉnh cao mới. Một cách để chuẩn bị một ứng dụng sử dụng IBM PureSystems là tạo thủ công một trình cắm thêm, một cầu nối giữa gói ứng dụng và hệ thống. Trong bài này, các tác giả, những chuyên gia trong nhóm các phòng thí nghiệm IBM Cloud (Đám mây của IBM), mô tả những nỗ lực phát triển để chạy SugarCRM, một ứng dụng của nhà cung cấp phần mềm độc lập, trên IBM PureSystems (Các hệ thống Pure của IBM).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=824574
ArticleTitle=Triển khai các ứng dụng mới trên IBM PureSystems bằng các trình cắm thêm, Phần 1
publish-date=07092012