Tự động hóa phát triển và quản lý các máy ảo đám mây

Tìm hiểu cách tự động hóa xây dựng và triển khai trên IBM SmartCloud Enterprise với công cụ Apache Maven

From the developerWorks archives

Alex Amies, Pan Xia Zou, and Yi Shuai Wang

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 06 2012

Một xu hướng gần đây đã là xây dựng một kết nối mạnh mẽ giữa ứng dụng đám mây và phát triển dịch vụ và các hoạt động; đặc biệt, xu hướng này đang dẫn đến một sự tích hợp các công cụ quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) với điện toán đám mây chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Trong bài này, các tác giả sẽ cho bạn thấy cách sử dụng công cụ quản lý xây dựng Apache Maven nguồn mở để tự động hóa các dự án xây dựng và triển khai trên IBM® SmartCloud Enterprise (Doanh nghiệp Đám mây thông minh của IBM). Họ cũng sẽ giải thích cách tích hợp quản lý máy ảo trên đám mây vào vòng đời xây dựng và triển khai bằng cách phát triển một trình cắm thêm của Apache Maven để tìm kiếm và tạo các máy ảo chạy một máy chủ ứng dụng J2EE trên đám mây. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các hướng dẫn thực hành tốt nhất để phát triển và triển khai trên đám mây và cách sử dụng các API của IBM Cloud và Maven để thực hiện các hướng dẫn thực hành này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=820273
ArticleTitle=Tự động hóa phát triển và quản lý các máy ảo đám mây
publish-date=06082012