Dự báo tương lai, Phần 1, Phân tích dự báo là gì?

Alex Guazzelli

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 08 2012

Bạn có thể sử dụng phân tích dự báo để giải quyết hầu hết các vấn đề gay cấn của mình. Nó giúp bạn phát hiện ra các mẫu trong quá khứ, mà có thể báo hiệu những gì ở tương lai. Bài đầu tiên của loạt bài bốn phần này tập trung vào phân tích dự báo. Nó bắt đầu bằng cách xem xét phân tích nói chung và sau đó đặt phân tích dựa vào dữ liệu tương phản với kiến thức chuyên gia và các quy tắc kinh doanh. Cả hai kiểu kiến thức đều có thể nâng cao khả năng ra quyết định của bạn. Phân tích dự báo có thể khám phá ra các mẫu ẩn giấu trong dữ liệu mà các chuyên gia con người có thể không thấy nó. Trong thực tế, đó là kết quả của toán học được áp dụng cho dữ liệu. Như vậy, nó được hưởng lợi từ các kỹ thuật toán học thông minh hơn cũng như từ dữ liệu tốt. Dựa vào đó, chúng ta có thể áp dụng phân tích dự báo cho vô số các tập dữ liệu trong các ngành công nghiệp phần mềm và các ngành dọc khác nhau, bài này giúp bạn tự mình xác định một vài ứng dụng phân tích dự báo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=831413
ArticleTitle=Dự báo tương lai, Phần 1: Phân tích dự báo là gì?
publish-date=08232012