Có gì mới trong Rational Application Developer (RAD) phiên bản 7.5

From the developerWorks archives

James Chung

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 10 2009

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tính năng mới của IBM® Rational® Application Developer phiên bản 7.5. Đây là bản kế vị của phiên bản 7.0; vì thế, có sự quen thuộc cơ bản về phiên bản 7.0 (hoặc phiên bản 6.0) sẽ có ích.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=437479
ArticleTitle=Có gì mới trong Rational Application Developer (RAD) phiên bản 7.5
publish-date=10162009