Điện toán đám mây cho doanh nghiệp, Phần 1: Bắt giữ đám mây

Hiểu biết về điện toán đám mây và các công nghệ liên quan

Dustin Amrhein

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Nhìn lại những công nghệ đã qua gần đây của chúng tôi, thì rõ ràng rằng xu hướng điện toán đám mây đã sắp đến lúc, kể từ khi điện toán phân tán và các công nghệ liên quan của nó (như điện toán lưới và SOA) được chấp nhận rộng rãi. Bây giờ là điện toán đám mây, nhưng vẫn còn có rất nhiều câu hỏi về công nghệ mới này. Phần 1 của loạt bài này thảo luận về điện toán đám mây nói chung, sau đó mổ xẻ các tầng đám mây, trình bày các kiểu đám mây khác nhau, cùng với lợi ích và nhược điểm của chúng và giải thích tại sao xu hướng này lại quan trọng đối với các nhà phát triển doanh nghiệp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=452515
ArticleTitle=Điện toán đám mây cho doanh nghiệp: Phần 1: Bắt giữ đám mây
publish-date=12042009