XQuery nâng cao: Tự xây dựng các hàm chức năng

Thực hành phát triển ứng dụng với XQuery

From the developerWorks archives

Brian Carey

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 05 2009

Các hàm XQuery cho phép bạn xác lập các biểu thức hay dùng một lần và sử dụng chúng sau này. Kết quả cuối cùng sẽ gọn hơn, ổn định và dễ bảo trì hơn. Bài viết này Sử dụng giao diện lập trình API của XQuery cho Java (XQJ) để giới thiệu việc cài đặt các hàm XQuery trong môi trường Java™.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=391020
ArticleTitle=XQuery nâng cao: Tự xây dựng các hàm chức năng
publish-date=05212009