Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 6, Sử dụng kết hợp các dịch vụ Web

Khám phá các khái niệm về Mashup và xây dựng một Mashup đơn giản.

Nicholas Chase

Last updated: 08 03 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Khi dịch vụ Web phát triển rộng rãi, các công ty dịch vụ Web và các nhà phát triển ứng dụng web đã tạo ra những sáng kiến mới cùng với các dữ liệu của chúng, bổ sung vào các ứng dụng đơn lẻ. Các nhà phát triển ứng dụng đang tạo ra các Mashup, các ứng dụng kết hợp dữ liệu từ nhiều loại dịch vụ để tạo ra những điều mới mẻ. Loạt bài này trình bày sự hình thành Mashup căn bản theo trình tự thời gian, một ứng dụng mà không chỉ lưu dữ liệu từ các Mashup khác nhau mà còn sử dụng các kỹ thuật ngữ nghĩa cho phép người dùng tạo ra Mashup của riêng họ bằng cách thay đổi các dịch vụ hay thậm chí bằng cách chọn các dữ liệu. Phương pháp này dùng trình Java (TM)™ kết hợp các servlet, JSP, dự án mã nguồn mở Jena và các khả năng mới XML của DB2. Ở phần này Nicholas Chase giới thiệu các khái niệm Mashup, cho bạn thấy các thức hoạt động của chúng và cách xây dựng một phiên bản Mashup đơn giản.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java, Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=391000
ArticleTitle=Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 6: Sử dụng kết hợp các dịch vụ Web
publish-date=03082007