Triển khai các tiêu chuẩn Web Ngữ nghĩa trong trang web của bạn

Khám phá xem những tiêu chuẩn Web Ngữ nghĩa có thể làm gì cho dự án trang web hiện tại hoặc tiếp theo của bạn

From the developerWorks archives

Rob Crowther

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 08 2012

Với thông báo gần đây của Yahoo rằng họ sẽ thực hiện hỗ trợ các tiêu chuẩn Web Ngữ nghĩa (Semantic Web) trong công cụ tìm kiếm của mình, nên những lợi ích mà Web Ngữ nghĩa mang lại cho trang web của bạn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngoài những lợi ích hiện có như nội dung có cấu trúc của bạn đem lại cho bạn một API mở, miễn phí, bây giờ bạn có được cơ hội tăng thứ hạng tìm kiếm và quan trọng hơn, kết quả tìm kiếm tăng thêm do công cụ tìm kiếm có thể hiểu tốt hơn những gì mà nội dung của trang web của bạn đề cập đến. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách triển khai một trang web mạng xã hội đơn giản khi sử dụng PHP và MySQL để triển khai các tiêu chuẩn Web Ngữ nghĩa, ví dụ như hCard và FOAF (Bạn của một người bạn) như là một phần của một lược đồ URI (Uniform Resource Identifier - Mã định danh Tài nguyên thống nhất) ngữ nghĩa.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=828784
ArticleTitle=Triển khai các tiêu chuẩn Web Ngữ nghĩa trong trang web của bạn
publish-date=08032012