Chuyển đến nôi dung chính

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Khi bạn đăng ký với trang developerWorks lần đầu tiên, một tiểu sử của của bạn được tạo ra. Chọn các thông tin về tiểu sử của bạn (tên, nước/vùng, và nơi làm việc) đã được hiện lên màn hình, thông tin này sẽ được hiện kèm với nội dung mà bạn đăng tải. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

  • Đóng [x]

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

  • Đóng [x]

Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 1: Kiến trúc

Tìm hiểu để sử dụng XML ở đâu và khi nào trong thiết kế hệ thống

Mark Lorenz, Kiến trúc sư cao cấp, Hatteras Software, Inc.
Mark Lorenz là người sáng lập Hatteras Software, một hãng tư vấn về hướng đối tượng, và là tác giả của nhiều cuốn sách về phát triển phần mềm. Ông đã có chứng chỉ phân tích và thiết kế hướng đối tượng (OOAD), XML, RAD và Java. Ông đã sử dụng XHTML, các dịch vụ web, Ajax, JSF, Spring, BIRT, và các công cụ dựa trên Eclipse có liên quan để phát triển các ứng dụng Java doanh nghiệp

Tóm tắt:  Kiến trúc và các yêu cầu hiệu năng của hệ thống phần mềm ảnh hưởng đến quyết định của bạn về các công nghệ XML nào là thích hợp nhất cho các nhu cầu của ứng dụng của bạn. Hướng dẫn này về kiến trúc giúp cho bạn cách làm thế nào để nhận thấy rõ sử dụng công nghệ XML khi nào và ở đâu trong thiết kế hệ thống. Đây là hướng dẫn đầu tiên trong loạt năm bài hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng để giúp chuẩn bị cho Bài thi 142, XML và Các công nghệ có liên quan, để nhận chứng chỉ của IBM.

Xem thêm bài trong loạt bài này

Ngày:  11 09 2009
Mức độ:  Trung bình

Hoạt động:  5469 lần đọc

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

  • IBM® WebSphere® Application Server Version 6.1: Tải về một phiên bản dùng thử miễn phí của Java 2 Enterprise Edition (J2EE) này và ứng dụng dựa trên công nghệ của dịch vụ Web.

  • IBM trial software: Xây dựng dự án phát triển kế tiếp của bạn với phần mềm, có sẵn để tải về trực tiếp từ developerWorks.

Thảo luận

4 của 5 | Trang trước | Trang sau

static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=427437
TutorialTitle=Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 1: Kiến trúc
publish-date=09112009
author1-email=mlorenz@nc.rr.com
author1-email-cc=