Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 2, WSDL (Ngôn ngữ mô tả các dịch vụ Web)

Chia sẻ các dịch vụ Web

Nicholas Chase

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 10 2010

Tầm quan trọng hiện tại đối với SOA (Service-Oriented Architectures - Các kiến trúc hướng dịch vụ) đã diễn tả địa vị nổi bật của các dịch vụ Web, nhưng thật dễ dàng đi lạc trên tất cả thông tin đang được bàn tán đó. Loạt bài này mang đến cho bạn câu chuyện trung thực về tất cả các đặc tả dịch vụ Web chủ yếu, bắt đầu với SOAP (Simple Object Access Protocol – Giao thức truy cập đối tượng đơn giản) và xuống tới WS-BPEL (WS Business Process Execution Language - Ngôn ngữ thực hiện qui trình nghiệp vụ WS). Trong phần đăng thứ hai này, bạn sẽ tìm hiểu về WSDL, khi phòng chuyên mục rao vặt của tờ Daily Moon (Mặt trăng hàng ngày) sử dụng WSDL để mô tả dịch vụ Web riêng của họ theo cách cho những người khác có thể dễ dàng tạo các ứng dụng khách để truy cập dịch vụ đó từ nền tảng hay ngôn ngữ lập trình bất kỳ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=549727
ArticleTitle=Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 2: WSDL (Ngôn ngữ mô tả các dịch vụ Web)
publish-date=10092010