Phát triển ứng dụng dựa trên tài nguyên mã mở

Mã nguồn mở cung cấp mọi thứ cần thiết cho các lập trình viên để tạo ra những ứng dụng lớn

From the developerWorks archives

Martin Streicher

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Những nhà phát triển ứng dụng Web đang tận hưởng thời kỳ hưng thịnh. Sau thời kỳ viết mã ứng dụng tập trung trên server, các nhà phát triển bây giờ viết mã ứng dụng trên cả hai phía, server và client. Thế hệ các công cụ và khung ứng dụng mới nhất tự động hóa và đơn giản hóa sự vất vả cực nhọc của việc xây dựng, triển khai và duy trì một ứng dụng Web. Có rất nhiều các công cụ có sẵn và chúng đa phần là mã nguồn mở. Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quát các ứng dụng mã mở miễn phí cho các nhà phát triển để phát triển các ứng dụng Web.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=384315
ArticleTitle=Phát triển ứng dụng dựa trên tài nguyên mã mở
publish-date=05202009