Xây dựng các công cụ Google, Phần 2, làm việc với giao diện người dùng

Tìm hiểu các kỹ thuật để tạo kinh nghiệm người dùng hấp dẫn.

John Muchow

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 12 2009

Phần 2 của loạt bài Xây dựng các công cụ Google giới thiệu các đặc điểm cao cấp của các công cụ, gồm việc tạo một giao diện người dùng được ghi nhãn, kéo-và-thả, và MiniMessages (Các thông báo nhỏ), và để chính bạn tự bắt đầu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=457923
ArticleTitle=Xây dựng các công cụ Google, Phần 2: làm việc với giao diện người dùng
publish-date=12182009