Xây dựng các công cụ Google, Phần 1, Cơ sở của các công cụ Google

Học cách tạo các công cụ của chính bạn

John Muchow

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 12 2009

Trong loạt bài phát triển Web mới này, hãy tìm hiểu cách phát triển các công cụ Google. Công cụ là các ứng dụng nhỏ mà bạn có thể thêm vào bất kỳ trang Web nào như một phương tiện để đưa ra nội dung động và giàu có. Google có nhiều công cụ để chọn. Tuy nhiên, mặt hấp dẫn nhất của các công cụ là ở chỗ bạn có thể viết ra chúng để cho chính bạn sử dụng và sau đó xuất bản chúng trên Google, nơi các nhà phát triển khác có thể tích hợp công việc của bạn vào các dự án Web của mình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=457904
ArticleTitle=Xây dựng các công cụ Google, Phần 1: Cơ sở của các công cụ Google
publish-date=12182009