Xây dựng một ứng dụng web mà không phải viết bất kỳ dòng mã nào, Phần 2

Xây dựng ứng dụng bằng cách sử dụng Rational Application Developer, DB2 và WebSphere Application Server

From the developerWorks archives

Eric Long

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Bạn hãy tìm hiểu cách sử dụng Rational® Application Developer để xây dựng một ứng dụng web bằng cách sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu DB2® và xuất bản trang web của bạn lên WebSphere® Application Server, mà không phải viết một dòng mã nào. Trong hướng dẫn này, các phần mềm trung gian (middleware) của IBM thực hiện của tất cả các công việc khó khăn để bạn có thể tập trung vào lôgic nghiệp vụ của riêng bạn. Phần 1 chỉ dẫn cho bạn cách cài đặt, thiết lập và định cấu hình cho các phiên bản dùng thử của Rational® Application Developer dành cho WebSphere® Software, DB2® Enterprise V9.0, và WebSphere Application Server V6.1. Phần 2 chỉ cho bạn cách xây dựng một ứng dụng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Information Management
ArticleID=424072
ArticleTitle=Xây dựng một ứng dụng web mà không phải viết bất kỳ dòng mã nào, Phần 2
publish-date=08282009