Tạo các ứng dụng bảo mật Java một cách hiệu quả, Phần 2

Tối đa hóa bảo mật trong ứng dụng Web Java với Rational AppScan

From the developerWorks archives

Dave Whitelegg

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Đây là phần thứ hai trong loạt bài hướng dẫn gồm hai phần viết về việc tạo các ứng dụng Web bảo mật dựa trên Java® sử dụng Rational® Application Developer, Data Studio và Rational AppScan. Trong Phần 1 bạn đã phát triển một ứng dụng Web Java với Rational Application Developer, và sau đó mới triển khai ứng dụng trên WebSphere Application Server với Java Server Pages (JSP). Bài hướng dẫn này chỉ cho bạn biết cách quét ứng dụng Wealth được tạo ra trong Phần 1 có sử dụng Rational AppScan để tìm và sửa tất cả khiếm khuyết bảo mật Web đã biết. Bài viết này cũng chỉ cách quét lại ứng dụng của bạn và tạo ra các báo cáo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Information Management, Công nghệ Java
ArticleID=424071
ArticleTitle=Tạo các ứng dụng bảo mật Java một cách hiệu quả, Phần 2
publish-date=08282009