Lược tả các ứng dụng Java khi sử dụng Rational Application Developer của IBM

Giới thiệu về cách sử dụng chức năng lược tả của Rational Application Developer để lược tả các ứng dụng Java tại chỗ và từ xa

From the developerWorks archives

Charu Jain and Jonathan West

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 09 2011

Hướng dẫn này đưa ra cho bạn lời khuyên về cách sử dụng Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational) của IBM® để lược tả các ứng dụng Java của bạn. Đến cuối bài viết này, hướng dẫn này trước tiên sẽ cung cấp nền tảng liên quan đến chức năng tác nhân lược tả Java™ (JVMTI-Giao diện công cụ máy ảo của Java) của Eclipse Test của Performance Tools Project (TPTP-Dự án công cụ hiệu năng và thử nghiệm Eclipse).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=758582
ArticleTitle=Lược tả các ứng dụng Java khi sử dụng Rational Application Developer của IBM
publish-date=09202011