Giới thiệu về phát triển Android khi sử dụng Eclipse và các widget của Android

From the developerWorks archives

Ayushman Jain

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 04 2011

Hướng dẫn này dành cho bất cứ ai quan tâm đến việc bắt đầu phát triển Android trên Eclipse bằng cách sử dụng trình cắm thêm (plug-in) các công cụ phát triển Android (ADT). Hướng dẫn này mang đến cái nhìn thấu đáo về các tính năng nổi bật của một ứng dụng Android, cùng với lời giải thích ngắn gọn về các thành phần cơ bản của nó. Quá trình Android được giới thiệu để phát triển các Giao diện người dùng (UI) phong phú cho các ứng dụng, như các widget (tiện ích). Cuối cùng, nó giới thiệu một cách dễ dàng để kiểm thử các ứng dụng đã phát triển bằng cách triển khai ứng dụng đó trên một trình mô phỏng thiết bị Android có kèm trong bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=646790
ArticleTitle=Giới thiệu về phát triển Android khi sử dụng Eclipse và các widget của Android
publish-date=04152011