Chuẩn bị kỳ thi LPI 101, Hệ thống Window X

Chủ đề 110 (LPIC-1) Quản trị trình độ sơ cấp

Ian Shields

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 09 2010

Trong hướng dẫn này, Ian Shields tiếp tục chuẩn bị cho bạn tham gia kỳ thi 101 (LPIC-1) về quản trị trình độ sơ cấp của Viện Linux chuyên nghiệp (Linux Professional Institute® ). Trong hướng dẫn thứ năm này của loạt bài năm hướng dẫn, Ian giới thiệu cho bạn về Hệ thống Window X trên Linux®. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách cài đặt và bảo trì Hệ thống Window X. Hướng dẫn này trình bày cả hai gói chính cho X trên Linux: XFree86 và X.Org.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=517861
ArticleTitle=Chuẩn bị kỳ thi LPI 101: Hệ thống Window X
publish-date=09102010