Chuẩn bị kỳ thi LPI 101, Các thiết bị, các hệ thống tập tin Linux và tiêu chuẩn phân cấp hệ thống tập tin

Chủ đề 104 (LPIC-1) Quản trị trình độ sơ cấp

Ian Shields

Last updated: 16 04 2006|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 08 2010

Trong hướng dẫn này, Ian Shields tiếp tục chuẩn bị cho bạn tham gia kỳ thi 101 (LPIC-1) về quản trị trình độ sơ cấp của Viện Linux chuyên nghiệp (Linux Professional Institute® LPI). Trong hướng dẫn thứ tư này của loạt năm bài hướng dẫn, Ian giới thiệu cho bạn về các thiết bị, các hệ thống tập tin Linux và tiêu chuẩn phân cấp hệ thống tập tin. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách tạo và định dạng các phân vùng với các hệ thống tập tin Linux® khác nhau và cách quản lý và bảo trì các hệ thống tập tin đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=509543
ArticleTitle=Chuẩn bị kỳ thi LPI 101: Các thiết bị, các hệ thống tập tin Linux và tiêu chuẩn phân cấp hệ thống tập tin
publish-date=04162006