Chuẩn bị kỳ thi LPI 101, Các lệnh GNU và UNIX

Chủ đề 103 (LPIC-1) Quản trị trình độ sơ cấp

Ian Shields

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 08 2010

Các giao diện người dùng đồ họa (GUI) là tốt, nhưng để giải phóng sức mạnh thực sự của Linux, thì không có gì thay thế được dòng lệnh. Tìm hiểu về kỳ thi LPI® 101 và học về các luồng và các bộ lọc, quản lý tập tin và tiến trình, các biểu thức chính quy và trình soạn thảo vi. Trong hướng dẫn thứ ba này của loạt năm bài hướng dẫn, Ian Shields giới thiệu cho bạn về dòng lệnh Linux® và một số các lệnh GNU và UNIX. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái sử dụng các lệnh trên một hệ thống Linux.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=507306
ArticleTitle=Chuẩn bị kỳ thi LPI 101: Các lệnh GNU và UNIX
publish-date=08202010