Chuẩn bị kỳ thi LPI 101, Cài đặt Linux và quản lý gói phần mềm

Chủ đề 102 (LPIC-1) Quản trị trình độ sơ cấp

Ian Shields

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 08 2010

Trong hướng dẫn này, Ian Shields tiếp tục chuẩn bị cho bạn tham gia kỳ thi 101 (LPIC-1) về quản trị trình độ sơ cấp của Viện Linux chuyên nghiệp (Linux Professional Institute®-LPI). Trong hướng dẫn thứ hai này của loạt năm bài hướng dẫn, Ian giới thiệu cho bạn về cài đặt Linux và quản lý gói phần mềm. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách Linux sử dụng các phân vùng đĩa, cách Linux khởi động và cách cài đặt và quản lý các gói phần mềm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=505376
ArticleTitle=Chuẩn bị kỳ thi LPI 101: Cài đặt Linux và quản lý gói phần mềm
publish-date=08082010