Chuẩn bị kỳ thi LPI 101, Phần cứng và kiến trúc

Chủ đề 101 (LPIC-1) Quản trị trình độ sơ cấp

Ian Shields

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 08 2010

Trong hướng dẫn này, Ian Shields bắt đầu chuẩn bị cho bạn tham gia kỳ thi 101 (LPIC-1) về quản trị hệ thống trình độ sơ cấp của Viện Linux chuyên nghiệp (Linux Professional Institute®-LPI). Trong bài hướng dẫn đầu tiên này của loạt năm bài hướng dẫn, Ian giới thiệu cho bạn cách cấu hình phần cứng hệ thống của bạn với Linux™. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách cấu hình phần cứng với Linux có trong một máy tính cá nhân (PC) hiện đại như thế nào và bạn sẽ phải xem xét ở đâu khi có trục trặc.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=505365
ArticleTitle=Chuẩn bị kỳ thi LPI 101: Phần cứng và kiến trúc
publish-date=08062010