JiBX 1.2, Phần 2, Từ lược đồ XML thành mã Java

Tạo mã Java tùy chỉnh, sạch hơn từ lược đồ XML

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Việc tạo mã từ các định nghĩa lược đồ XML được sử dụng rộng rãi cho mọi kiểu trao đổi dữ liệu XML, bao gồm cả các dịch vụ Web. Hầu hết các công cụ liên kết dữ liệu cấu trúc một cách cứng nhắc mã được tạo ra dựa trên lược đồ — ngay cả các khía cạnh của lược đồ không liên quan gì đến ứng dụng của bạn. Trong hướng dẫn này, là phần thứ hai của loạt bài hai phần, sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để JiBX 1.2 tạo ra mã sạch hơn qua việc thực hiện diễn dịch lược đồ tốt hơn và loại bỏ các lớp lộn xộn không cần thiết. Bạn cũng sẽ thấy có thể tùy chỉnh mã được tạo ra như thế nào để phù hợp tốt hơn với nhu cầu của bạn, bao gồm các tuỳ chỉnh có thể dễ dàng loại bỏ các thành phần không cần thiết của lược đồ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=388581
ArticleTitle=JiBX 1.2, Phần 2: Từ lược đồ XML thành mã Java
publish-date=05202009