Chuyển đến nôi dung chính

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Khi bạn đăng ký với trang developerWorks lần đầu tiên, một tiểu sử của của bạn được tạo ra. Chọn các thông tin về tiểu sử của bạn (tên, nước/vùng, và nơi làm việc) đã được hiện lên màn hình, thông tin này sẽ được hiện kèm với nội dung mà bạn đăng tải. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

 • Đóng [x]

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

 • Đóng [x]

Nhập môn lập trình Java

Roy Miller, Tác giả, The Other Road, LLC
Roy Miller là người hướng dẫn phát triển phần mềm độc lập, lập trình viên và là tác giả. Roy bắt đầu sự nghiệp của mình ở Andersen Consulting (bây giờ là Accenture) và 3 năm mới đây đã sử dụng nền tảng Java một cách chuyên nghiệp ở RoleModel Software, Inc., tại Holly Springs, NC. Roy đã từng phát triển phần mềm, quản lý nhóm và đào tạo các lập trình viên khác cho các khách hàng, từ công ty khởi nghiệp chỉ hai người cho đến công ty thuộc top 50 của Fortune. Roy cũng người cộng tác thường xuyên cho developerWorks

Tóm tắt:  Ngôn ngữ Java, và nền tảng Java luôn phát triển như một cuộc cách mạng trong lập trình. Mục tiêu của bài hướng dẫn này là giới thiệu cho bạn cú pháp của Java mà bạn hầu như chắc chắn sẽ gặp trên con đường nghề nghiệp và cho bạn thấy những thành tố đặc thù (idioms) của nó giúp bạn tránh khỏi những rắc rối. Theo bước Roy Miller, chuyên gia Java khi ông hướng dẫn bạn những điểm cốt yếu của lập trình Java, bao gồm mô hình hướng đối tượng (OOP) và cách thức áp dụng nó vào lập trình Java; cú pháp của ngôn ngữ Java và cách sử dụng; tạo ra đối tượng và thêm các hành vi, làm việc với các sưu tập (collections), xử lý lỗi; các mẹo để viết mã lệnh tốt hơn.

Ngày:  28 03 2013 (Ngày đăng: 28 08 2009)
Mức độ:  Nhập môn

Tài nguyên

Học tập

 • Trang chủ chính thức về công nghệ Java có đường liên kết đến mọi thứ liên quan đến nền tảng Java. Bạn có thể tìm thấy mọi tài nguyên ngôn ngữ Java “chính thống” bạn cần ngay ở đây, bao gồm cả các đặc tả ngôn ngữ và tài liệu API.

 • Học thêm về các công cụ dòng lệnh đi kèm với Java. .

 • Xem trang tài liệu Java để tìm các đường liên kết tới tài liệu API cho mỗi phiên bản SDK.

 • Bài Taming Tiger của John Zukowski trên developerWorks đưa ra một cách nhìn về phiên bản gần nhất của nền tảng J2SE.

 • Trang chủ javadoc chứa tất cả các thành phần trong ngoài của javadoc, bao gồm cả cách dùng các công cụ dòng lệnh và cách viết Doclet của riêng bạn nhằm cho phép bạn tạo ra khuôn dạng tùy chỉnh cho tài liệu của mình.

 • Tài liệu hướng dẫn về Sun Java là một nguồn tài nguyên tuyệt vời. Nó là lời giới thiệu nhẹ nhàng về ngôn ngữ này, chứa đựng nhiều tư liệu hơn hẳn tài liệu hướng dẫn này, bao gồm cả các liên kết đến các tài liệu hướng dẫn khác để tiếp cận tới các chi tiết hơn nữa về nhiều khía cạnh đa dạng của ngôn ngữ Java.

 • Tái cấu trúc, cuốn sách của Martin Fowler (Addison-Wesley, 1999) là nguồn tài nguyên tuyệt diệu để phát triển những mã lệnh hiện có. >

 • Trang Bạn mới đến với công nghệ Java là cả một ngân hàng các tài nguyên developerWorks dành cho những người mới khởi đầu học Java, bao gồm cả các liên kết đến các nguồn tài liệu hướng dẫn và chứng chỉ.

 • Bạn sẽ tìm thấy các bài báo về đủ mọi khía cạnh của lập trình Java trên developerWorks tại vùng công nghệ Java.

 • Xem các trang hướng dẫn tại vùng công nghệ Java để tìm một danh sách đầy đủ các tài liệu hướng dẫn tập trung vào Java miễn phí trên developerWorks.

Lấy sản phẩm và công nghệ

[an error occurred while processing this directive]

14 của 15 | Trang trước | Trang sau

static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=423961
TutorialTitle=Nhập môn lập trình Java
publish-date=03282013
author1-email=roy@roywmiller.com
author1-email-cc=