Báo cáo mô hình UML bằng BIRT trong bộ tạo mô hình phần mềm Rational

From the developerWorks archives

Linda Damus

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Bộ tạo mô hình phần mềm Rational IBM (IBM® Rational® Software Modeler) và Bộ phát triển hệ thống Rational IBM (IBM® Rational® Systems Developer) V7.0.5 (và bản mới hơn) thực hiện tích hợp các mô hình UML Rational IBM (IBM® Rational® UML) vào bộ công cụ báo cáo và trí tuệ kinh doanh (BIRT - Business Intelligence and Reporting Tools), một hệ thống báo cáo dựa trên Eclipse mã nguồn mở có thể mở rộng được. Bạn có thể dùng giao diện đồ hoạ để thiết kế ra các báo cáo trong bộ biên tập thiết kế báo cáo BIRT. Sau đó bạn có thể sử dụng các thiết kế báo cáo BIRT để biểu hiện các báo cáo về bất kỳ mô hình UML Rational nào (ở dạng HTML hoặc dạng PDF).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=384866
ArticleTitle=Báo cáo mô hình UML bằng BIRT trong bộ tạo mô hình phần mềm Rational
publish-date=05202009