Sử dụng XSLT trong IBM Data Studio Developer để chuyển đổi các thông điệp dịch vụ Web dữ liệu (Data Web Services)

Cách sử dụng đặc tính XSLT trong dịch vụ Web dữ liệu để tùy biến các thông điệp vào và ra của dịch vụ Web

From the developerWorks archives

Kavitha Pullela and Michael Schenker

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

IBM® Dịch vụ Web dữ liệu là một phần của IBM Data Studio Developer, một nền công cụ đồng nhất cho các máy chủ cơ sở dữ liệu IBM. Dịch vụ Web dữ liệu có thể được sử dụng để thể hiện các thao tác cơ sở dữ liệu và các thủ tục đã được lưu trữ như là các dịch vụ Web mà không phải lập trình. Bạn có thể tùy biến thêm các thông điệp mà các ứng dụng khách gửi và nhận từ các dịch vụ Web. Bài viết này hướng dẫn bạn cách áp dụng các phép biến đổi XSL cho các thông điệp vào và ra để phù hợp với đa dạng khách hàng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=385521
ArticleTitle=Sử dụng XSLT trong IBM Data Studio Developer để chuyển đổi các thông điệp dịch vụ Web dữ liệu (Data Web Services)
publish-date=05202009