Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 3, Sử dụng máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition với cơ sở dữ liệu DB2 và Informix

Michael Pauser and Patsy Yu

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Dịch vụ Web dữ liệu của IBM® Data Studio cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi các kịch bản lệnh SQL hay các thủ tục lưu đối với nguồn dữ liệu từ DB2® cho Linux®, UNIX® và Windows®, DB2 cho z/OS®, DB2 cho iSeries®, hay Informix® thành những Dịch vụ Web. Một trong số các máy chủ Web được hỗ trợ là máy chủ ứng dụng WebSphere phiên bản cộng đồng V1.1.0.2 - WebSphere Application Server Community Edition (WebSphere ASCE), một máy chủ Web miễn phí của IBM. Khi sử dụng cá thể máy chủ Web cục bộ WebSphere ASCE và nguồn dữ liệu hỗ trợ các dịch vụ Web dữ liệu thì dịch vụ Web dữ liệu hỗ trợ cài đặt tự động trình điều khiển JDBC, hỗ trợ đăng ký tự động pool cơ sở dữ liệu cũng như tự động triển khai. Tuy nhiên, có những trường hợp mà bạn có thể không muốn sử dụng các đặc tính tự động này. Ví dụ, nếu máy chủ Web WebSphere ASCE là máy chủ từ xa, đầu tiên bạn cần cài đặt bằng tay các trình điều khiển JDBC cần thiết tại máy chủ Web. Hoặc có thể bạn muốn sử dụng pool cơ sở dữ liệu của riêng mình. Hướng dẫn này dẫn dắt bạn qua các bước làm việc với dịch vụ Web dữ liệu của Data Studio IBM và họ cơ sở dữ liệu DB2 IBM và Informix với WebSphere ASCE.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383314
ArticleTitle=Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 3: Sử dụng máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition với cơ sở dữ liệu DB2 và Informix
publish-date=05202009