Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 1, IBM Data Studio: Bắt đầu với dịch vụ Web dữ liệu

Phát triển dịch vụ Web dữ liệu đầu tiên của bạn với IBM Data Studio

Michael Pauser

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Giải pháp Data Studio của IBM® bao gồm nhiều đặc tính mới, trong số các đặc tính đó là việc hỗ trợ dịch vụ Web dữ liệu. Dịch vụ Web dữ liệu là bộ cung cấp dịch vụ Web thuộc thế hệ kế tiếp cho các máy chủ cơ sở dữ liệu của IBM. Dịch vụ Web dữ liệu cung cấp một giao diện dịch vụ Web đầy đủ, hỗ trợ cho REST- style (liên kết HTTP GET/POST) cũng như SOAP trên nền HTTP và sinh ra WSDL tự động. Dịch vụ Web dữ liệu hỗ trợ các họ cơ sở dữ liệu DB2®, máy chủ Informix® Dynamic Server (IDS) của IBM và nhiều máy chủ dịch vụ Web đại chúng, ví dụ Apache Tomcat v5.5, WebSphere® Application Server V6.1 và Community Edition V1.1.1 của IBM

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383254
ArticleTitle=Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 1: IBM Data Studio: Bắt đầu với dịch vụ Web dữ liệu
publish-date=05202009