Chuyển đến nôi dung chính

Nếu bạn chưa có định danh (ID) và mật khẩu của IBM, đăng ký tại đây.

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng (tiếng Anh).

Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, một bản trích ngang trên developerWorks sẽ được tạo ra. Trích ngang này gồm tên, họ, và tên hiển thị mà bạn đã nhập vào khi đăng ký với developerWorks. Chọn các thông tin trong trích ngang của developerWorks để hiển thị công khai, bạn có thể sửa lại thông tin này bất cứ lúc nào. Tên, họ và tên hiển thị sẽ đi kèm với nội dung mà bạn gửi lên.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng (tiếng Anh).

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Giới thiệu về khôi phục cơ sở dữ liệu DB2 9

Các kịch bản phục hồi

Amol D. Barsagade, Cố vấn Cơ sở dữ liệu, IBM
Author Photo: Amol Barsagade
Amol D. Barsagade là một tư vấn viên cao cấp về cơ sở dữ liệu cùng với nhóm Tạo dựng Kỹ thuật Đối tác Kinh doanh của IBM, và có cơ sở tại Phòng Thí nghiệm Phần mềm Ấn Độ. Amol làm việc với Các Đối tác Kinh doanh và chuyên về cung cấp các giải pháp có sứ mệnh thiết yếu để khôi phục cơ sở dữ liệu, tinh chỉnh hiệu năng, di trú, và phát triển ứng dụng. Amol có bằng cử nhân về khoa học máy tính và có một số năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ gồm cả Oracle và SQL Server.

Tóm tắt:  Một chiến lược cố gắng và kiểm thử sao lưu và phục hồi là thiết yếu trong việc ngăn ngừa mất dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu có thể gặp bất kỳ vấn đề nào, gồm bị ngắt nguồn điện đột xuất, hỏng hóc về phương tiện lưu trữ, và các sự cố của ứng dụng. Mỗi việc này có thể gây ra một sự cố về cơ sở dữ liệu và mỗi sự cố đòi hỏi một hành động phục hồi khác nhau. Hướng dẫn này giới thiệu các khả năng sao lưu và phục hồi trong IBM® DB2® for Linux®, UNIX® và Windows®. Ngoài ra, nó còn trình bày một cách tiếp cận từng bước, chỉ ra cách phục hồi dữ liệu ở các kịch bản sự cố khác nhau.

Ngày:  06 11 2009
Mức độ:  Trung bình

Góp ý kiến:  

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

  • Lập dự án phát triển tiếp theo của bạn bằng phần mềm chạy thử của IBM, có sẵn để tải về trực tiếp từ developerWorks.

  • Một phiên bản thử nghiệm của DB2 9 có sẵn tải về miễn phí.

  • Tải về DB2 Express-C, một phiên bản miễn phí của DB2 Express Edition dùng cho cộng đồng mà đưa ra cùng một đặc tính dữ liệu cốt lõi như bản DB2 Express Edition và cung cấp một cơ sở vững chắc để xây dựng và triển khai các ứng dụng.

Thảo luận

5 của 6 | Trang trước | Trang sau

Bình luậnstatic.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=444865
TutorialTitle=Giới thiệu về khôi phục cơ sở dữ liệu DB2 9
publish-date=11062009
author1-email=amolbarsagade@in.ibm.com
author1-email-cc=