Phân tích dữ liệu không gian của DB2 với trình duyệt địa lý miễn phí

Sử dụng trình duyệt địa lý của IBM Data Management cho DB2 và Informix để hiển thị trực quan dữ liệu bảng quan hệ

From the developerWorks archives

David Adler

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 01 2012

Một trình duyệt địa lý (geobrowser) dành cho IBM® DB2® và Informix® bây giờ đã có sẵn để tải về miễn phí. Bạn có thể dễ dàng liệt kê các bảng có chứa dữ liệu không gian và chọn các bảng để hiển thị như một bản đồ bằng cách sử dụng một tổ hợp của các điểm, các đường và các đa giác. Người dùng có khả năng lựa chọn màu sắc, các ký hiệu, kiểu dáng đường vẽ và hiệu ứng bóng. Các công cụ dẫn hướng bản đồ cho phép bạn phóng to và thu nhỏ, xoay và chọn hiển thị các giá trị chữ và số liên quan với từng đối tượng đồ họa. Trình duyệt địa lý có thể đưa ra các kết quả phân tích không gian bằng cách sử dụng DB2 hoặc Informix. Ví dụ, có thể hiển thị trực quan các kết quả của một truy vấn không gian nhận biết các khách hàng trong một vùng lũ lụt. Trình duyệt địa lý cũng dựa vào các thành phần từ IBM's ILOG® JViews Maps. Sử dụng các thành phần này để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh hiển thị trực quan không gian. Hướng dẫn này cho thấy cách sử dụng trình duyệt địa lý miễn phí để hiển thị trực quan dữ liệu từ các bảng DB2.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=787737
ArticleTitle=Phân tích dữ liệu không gian của DB2 với trình duyệt địa lý miễn phí
publish-date=01162012