Giới thiệu solidDB Universal Cache 6.3 của IBM, Phần 2, Cài đặt solidDB Universal Cache của IBM

Lưu nhanh dữ liệu vào bộ nhớ để đạt tốc độ tối đa

Paul Read

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Trong Phần 2 của loạt bài hai phần này, hãy cài đặt IBM® solidDB® Universal Cache với IBM DB2® dùng cho Linux®, UNIX® và Windows® để tăng tốc truy cập dữ liệu. Hãy tìm hiểu về các yêu cầu hệ thống và môi trường và các cách để có được bộ mã solidDB Universal Cache của IBM. Cũng tìm hiểu về cách cài đặt, lập cấu hình, và cách sử dụng giải pháp IBM solidDB Universal Cache.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=455408
ArticleTitle=Giới thiệu solidDB Universal Cache 6.3 của IBM, Phần 2: Cài đặt solidDB Universal Cache của IBM
publish-date=12112009