Chuẩn bị cho Kỳ thi 733 về Phát triển ứng dụng DB2 9, Phần 7, Lập trình Java

Dirk deRoos

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 12 2009

Tìm hiểu về cách viết mã Java® có giao diện với các cơ sở dữ liệu DB2. Đây là Phần 7 trong một loạt bài gồm chín hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng để giúp chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ phát triển ứng dụng họ DB2® 9 của IBM® (kỳ thi 733).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=457950
ArticleTitle=Chuẩn bị cho Kỳ thi 733 về Phát triển ứng dụng DB2 9, Phần 7: Lập trình Java
publish-date=12252009