Loạt bài về kĩ năng Rational Data Architect, Phần 1, Truy cập và tích hợp siêu dữ liệu doanh nghiệp với Rational Data Architect

Farnaz Erfan and Mary Roth

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Tích hợp dữ liệu trong một doanh nghiệp từ các nguồn dữ liệu là một trong những yêu cầu phổ biến nhất đối với bất cứ một ứng dụng cơ sở dữ liệu nào. Người dùng cần truy cập tích hợp yêu cầu vào rất nhiều nguồn dữ liệu đa dạng ví dụ như tài sản dữ liệu truyền thống như bảng tính Excel và dữ liệu di sản, và vào các công nghệ mới nổi như là lưu trữ dữ liệu XML. IBM ® WebSphere® Information Integrator cung cấp một giao diện đơn nhất cho phép người dùng cuối và các nhà quản lí cơ sở dữ liệu truy cập ảo và dễ nhìn vào số lượng lớn các nguồn dữ liệu này. Rational Data Architect của IBM® làm việc với WebSphere Information Integrator (Bộ Tích hợp Thông tin Websphere) để đưa các kiến trúc dữ liệu và các nhà phát triển ứng dụng khả năng có thể phát hiện, mô hình hóa, trực quan hóa, lập quan hệ và phát triển các tài sản qua các nguồn dữ liệu phân phối đa dạng. Trong bài hướng dẫn này, các bạn hãy theo dõi một tình huống đơn giản để học cách Rational Data Architect có thể được sử dụng để cung cấp một công cụ thiết kế và mô hình nhằm tạo ra một khung nhìn ảo và thống nhất qua các nguồn dữ liệu không đồng nhất.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Information Management
ArticleID=423685
ArticleTitle=Loạt bài về kĩ năng Rational Data Architect, Phần 1: Truy cập và tích hợp siêu dữ liệu doanh nghiệp với Rational Data Architect
publish-date=08282009