Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 5, Phát triển các mẫu ứng dụng ảo cho Workload Deployer của IBM với Rational Application Developer

Chris Brealey

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 06 2012

Phần 5 của loạt bài này cho thấy cách kết hợp các tính năng phát triển phần mềm của IBM® Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational của IBM) với các khả năng lắp ráp mẫu ứng dụng ảo của IBM Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc của IBM) để phát triển các ứng dụng đám mây. Với Workload Deployer, bạn có thể lắp ráp các mẫu ứng dụng ảo gồm các ứng dụng doanh nghiệp EE của Java™, các ứng dụng Web, các ứng dụng OSGi và các kiểu các thành phần khác. Tuy nhiên, là một nhà phát triển ứng dụng, điều chủ yếu là bạn cần làm nhiều nhất với mã nguồn của các thành phần của các mẫu. Các tính năng tích hợp mới nhất của Rational Application Developer và Workload Deployer sẽ giúp bạn phát triển các mẫu ứng dụng ảo từ mã nguồn trở lên.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=819780
ArticleTitle=Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 5: Phát triển các mẫu ứng dụng ảo cho Workload Deployer của IBM với Rational Application Developer
publish-date=06052012