Trang góp ý

Cám ơn bạn đã gửi góp ý cho developerWorks

Bạn sử dụng mẫu này để gửi góp ý của bạn. Làm ơn lưu ý rằng góp ý này chỉ để góp ý về trang Web này thôi, nó không sử dụng để gửi các câu hỏi về hỗ trợ sản phẩm. Nếu bạn muốn góp ý về nội dung, làm ơn sử dụng mẫu góp ý của developerWorks để gửi góp ý


Bạn phải điền nội dung vào các mục cần thiết có dấu sao (*) , các mục khác là tùy ý. Nếu bạn không muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết, làm ơn sử dụng lệnh “Back” của trình duyệt để trở về trang trước, hoặc đóng cửa sổ, hoặc duyệt sang các nội dung khác trên trang này.Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin thu thập ở đây cho mục đích tiếp thị trong tương lai. Khi bạn chọn lệnh “Gửi” bạn đã đồng ý cho IBM xử lý thông tin của bạn theo cách chỉ ra ở trên và như mô tả trong phần Tính riêng tư.