Comentarios (2)

1 KhiemIBM ha hecho un comentario el Enlace permanente

Chị làm ơn cho biết ngày nào trong tháng 6 sẽ giới thiệu được không ạ?

2 DiemIBM ha hecho un comentario el Enlace permanente

Cám ơn anh Khiêm quan tâm sự kiện này. <div>&nbsp;</div> Chúng tôi sẽ giới thiệu trang này tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 6 vài tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 6