Znáte současnou IBM?

Koronavirová krize nám všem ukázala, jak zásadní roli hraje v našem životě digitalizace, a to jak na straně státu, tak i firem a podnikatelů.
IBM je jednou z největších společností na světě zabývající se vývojem, výrobou a samozřejmě prodejem informačních technologíí a s tím souvisejících produktů softwaru a hardwaru.
IBM je otevřená hybridní cloudová a AI společnost a na udržitelnost se díváme přes objektiv, který demonstruje hodnotu hybridního cloudu a AI. IBM deklarovala svůj závazek k vedoucímu postavení v oblasti životního prostředí v roce 1971 a soustavně dosahovala smysluplných výsledků po dobu pěti desetiletí. Naše důsledné zaměření na transparentnost a členství v několika fórech o udržitelném rozvoji je součástí dlouhodobého přístupu k  silnému průmyslovému a globálnímu vedení. Naše zaměření na rozvoj dovedností také posiluje rozmanitou pracovní sílu se schopnostmi potřebnými k vybudování udržitelné budoucnosti pro všechny.
 
Firma každým rokem registruje celosvětově více jak 5000 patentů a za tu dlouhou historii mnohé z nich dokázaly zásadním způsobem ovlivnit náš život a používáme je denně.
 
IBM nabízí komplexní technologické řešení pro firmy a podnikale v ČR, které se specificky zaměřují na tři základní oblasti:

  • ukládání a správu dat do Hybridního Cloudu
  • analýza, automatizace a vyhodnocování firemních dat s výhledem na budoucí zapojení systému umělé inteligence do rozhodovacích procesů
  • zabezpečení a ochrana dat

AUTOMATIZACE

BEZPEČNOST - Threat management and SOAR

Threat management

Threat management

IBM QRadar SIEM umožňuje vašim analytikům rychle a efektivně detekovat anomálie a kybernetické útoky. IBM Security QRadar je otevřená platforma pro sběr a vyhodnocování bezpečnostních událostí. Řešení umožňuje bezpečnostním analytikům efektivně reagovat na již proběhlé bezpečnostní incidenty, a dokonce tyto incidenty předvídat a předcházet jim. Řešení sbírá bezpečnostní logy a flow a následně provádí behaviorální analýzu v téměř reálném čase, vyhodnocuje události a prioritizuje je podle významnosti vzhledem k businessu. Součástí Threat huntingu jsou I zpravodajské informace X-Force týmu, které poskytují aktuální informace o kybernetických hrozbách a pomáhají bezpečnostním specialistům s posuzováním rizik a včasnou ochranou organizace.

SOAR

SOAR

Poté, co platforma SIEM zachytí a vyhodnotí bezpečnostní událost, měla by následovat reakce – řešení incidentu. K tomu slouží tzv. Incident Response Platform (IRP) systém. Incident však nemusí vzniknout jen ze SIEM systému, může to být i manuálním zadáním či například pomocí příchozího mailu. IRP platforma zabezpečuje, že každý bezpečnostní incident je řešen konzistentně, bez ohledu na to, který bezpečnostní analytik jej zrovna začne řešit, protože IRP dle typu incidentu (např. Malware, ztráta notebooku nebo DDoS útok) a dalších parametrů incidentu by měl vytvořit seznam požadovaných aktivit (např. spustit scan počítače, změnit pravidlo na firewallu atd.). Tyto aktivity mohou jít napříč dalšími týmy společnosti, jako jsou například IT, ale i právní oddělení, oddělení externí komunikace a podobně. Tato pravidla by měla být dynamicky aplikována v průběhu života incidentu a při změně jeho parametrů jsou pak aplikována – aktivity mohou být automaticky přidávány a ubírány. IRP platforma je mimo SIEM by měla být připravena i na integrace s mnoha dalšími bezpečnostními systémy organizace, jako jsou například správa a ochrana koncových bodů, správa uživatelů atd. Všechny tyto systémy pak mohou obohacovat incident o další důležité informace vedoucí k urychlení a usnadnění řešení incidentu. Dalšími vstupy pak mohou být například tzv. Intelligence feedy, které vyhodnotí kontrolní součty souborů, IP adresy atd.

IBM Cloud Pak for Security

IBM Cloud Pak for Security

IBM Cloud Pak for Security poskytuje cloudovou nativní bezpečnostní platformu, která pomáhá klientům rychleji integrovat jejich stávající bezpečnostní nástroje, což umožňuje hlubší vhled do hrozeb v otevřených, více cloudových prostředích pomocí běžného operačního prostředí nezávislého na infrastruktuře, které běží kdekoli. IBM Cloud Pak for Security spojuje několik bezpečnostních nástrojů dohromady a umožňuje rychle vyhledávat bezpečnostní hrozby, vyšetřovat probíhající incident pomocí integrace na SIEM nástroje, organizovat akce a zautomatizovat reakce, přičemž data zůstávají tam, kde jsou.

BEZPEČNOST - Zero Trust

Identity management

Identity management

IBM Security Verify Governance umožňuje řízení identit a aplikačních přístupových práv v souladu s bezpečnostními politikami, s požadavky bussinessu a IT infrastrukturou. Tím snižuje riziko podvodu, konfliktu při rozdělení pravomocí (SoD) a lidských chyb v podnikových procesech. Pomáhá organizaci vytvořit komplexní security governance řešení, které umožňuje definici rolí, rozdělení oprávnění, auditování činností a tvorbu reportů. Zajišťuje, že příslušné úrovně přístupů jsou aplikovány a vynucovány konzistentně napříč všemi podnikovými a cloudovými aplikacemi.

Access management

Access management

Access Manager umožňuje organizacím převzít kontrolu nad systémem správy přístupů pomocí jedné integrované platformy. Řešení zajišťuje správu webových přístupů, ochranu webových aplikací, správu mobilních přístupů a přístupů do cloudu. Dále také umožňuje řízení přístupu dle rizika či federaci identit. Klíčové vlastnosti tohoto řešení jsou: centrální prvek s reverzní proxy, zajišťující autentizaci a autorizaci interních či externích uživatelů; poskytuje zabezpečený přístup k webovým a mobilním aplikacím pomocí Single Sign-on; session management a ochrana proti pokročilým hrozbám včetně OWASP top 10 rizik webových aplikací.

Privilege Access Management

Privilege Access Management

Privilegovaná hesla a pověření pro doménové administrátory, kořenové účty a super– uživatelské účty jsou preferované cíle pro hackery. Využívají zranitelnosti mezi koncovými body a uživateli, útočníci se snaží ohrozit pověření a zvýšit si tak oprávnění k získání "klíčů k firemním tajemstvím". To jim umožňuje vydávat se za důvěryhodného uživatele a získat přístup k vašim nejcitlivějším a nejdůležitějším informacím, a to často bez možnosti detekce tohoto útoku až v řádu měsíců. Společnost IBM dodává komplexní bezpečnostní řešení, které chrání Vaše nejcennější informace před kybernetickými útoky a interními hrozbami.

Databázový monitoring

Databázový monitoring

IBM Security Guardium je komplexní řešení, které je určeno k ochraně těch nejcitlivějších dat v rámci celé organizace, ať už se jedná o strukturovaná či nestrukturovaná data. Data jsou jedním z nejcennějších majetků firem. Je tedy potřeba data chránit, ovšem tak, aby to neomezilo zaměstnance v jejich práci. Díky široké podpoře podporovaných systémů, které je schopno Guardium chránit, lze řešit ochranu dat, audit, dodržování shody a vyhledávání zranitelností na jednom centrálním místě a v jedné konzoli. Tím lze ušetřit prostředky a zjednodušit celou bezpečnostní administraci.

Mobile Device Management

Mobile Device Management

MaaS360 poskytuje kompletní nástroj UEM, který integruje komplexní zabezpečení všech vašich endpointů a mobilních zařízení. Zároveň umožňuje flexibilitu a modularitu potřebnou k tomu, aby odpovídala výzvám a use casům vaší organizace se všemi dílčími produkty organizace. MaaS360 nabízí širokou škálu možností správy a zabezpečení napříč různými kategoriemi uživatelů, zařízení, obsahu a aplikací, a to vše v kontextu jejich businessu.

Neváhejte kontaktovat našeho zástupce

V případě, že chcete poradit s nejvhodnějším řešením pro vaši firmu, neváhejte zkontaktovat našeho zástupce, který s Vámi probere Vaši aktuální situaci a navrhne služby či řešní, které budou vhodné právě pro Vaši firmu.

Andrea Sokolová

Digital Development Representative
mobil: +421 911 036 997
email: andrea_sokolova@sk.ibm.com