Inspirujte se na Cloud and AI by IBM

Cloud and AI by IBM vám přinášíme formou 2 virtuálních eventů, kde se zaměříme na nové možnosti a způsoby, jak i v této době dělat byznys a podporovat růst.

Problémy způsobené pandémií v roce 2020 ukázaly, jak je pro firmy důležité, aby byly schopny přesouvat pracovní síly kdykoli a kamkoliv je potřeba.
"S tím, jak firmy procházejí digitálními transformacemi, uvědomují si hodnotu prostředí hybridního cloudu a hledají způsob, jak z každého cloudového řešení vytěžit maximum”, říká Mukesh Khare, viceprezident divize Hybrid Cloud, která je součástí IBM Research.

Zjistěte společně s odborníky, technology, inovátory a zástupci významných firem, jak aplikovat strategii hybridního cloudu IBM a podívejte se, jak jednoduše postavit a modernizovat aplikace a využít umělou inteligenci (AI) pro vaše podnikání.

Zažijte to nejlepší z IBM, ať jste kdekoliv!

Tři důvody proč se účastnit Cloud and AI by IBM:

Inspirujte se.

Podívejte se na strategie inovátorů a expertů z různých odvětví, kteří přišli na cesty, jak zlepšit svůj byznys díky datům a využití umělé intelligence.

Rozšiřte si obzory

Spojte se alespoň virtuálně s ostatními experty a špičkami svých oborů. Zúčastněte se online schůzek a debat a získejte nové kontakty i poznatky.

Učte se od odborníků

Objevte nové cesty, jak vytěžit maximum z cloudu a umělé intelligence prostřednictvím inspirativních přednášek, zákaznických referencí a demo ukázek.

Pro koho je akce určena?

Všechny, kdo se chtějí chopit příležitosti a využít cloud a umělou inteligenci k dalšímu rozvoji. Ať už jste byznysoví lídři, techničtí odborníci nebo programujete nová řešení, naleznete program určený přímo pro vás.

The Best of IBM

09:00 - 09:15 Úvodní slovo
Zuzana Kocmaníková, CGM and Technology Leader IBM Czech Republic
09:15 - 09:45 AI jako společný jmenovatel prediktivního servisu v automotiv i medicíně
Mudr. Tomáš Šebek, chirurg, uLekare.cz
Svět kolem nás se prudce změnil a nám konečně došlo, že zdraví má penězi nevyčíslitelnou hodnotu. Trend světové medicíny míří k zásadnímu posunu paradigmatu od "lékař - léčí" k"sami si udržujme pevné zdraví"! 5P preventivní medicíny, digitalizace a eHealth, telemedicína řešící dostupnost a konečně i neuronové sítě mají své místo v budoucí péči o zdraví. Nikoliv jako "nice to have solutions". Je to MUST.
09:45 - 10:10 Trends to be aware of…
Rashik Parmar, IBM Fellow and Vice President Technology - EMEA, IBM
10:10 - 10:45 The Greatest Championships story
Simon Boyden, Chief Architect, IBM@Wimbledon
Jak naučit počítač, aby se nadchl pro tenis? dnešního podnikání. Firmy se musí stát inteligentnějšími, aby mohly efektivně působit na globálním trhu, reagovat na jeho změny ,  optimalizovat náklady a úspěšně inovovat. Zúčastněte se přednášky a vyslechněte si Namika Hrleho, hlavního inovátora IBM, který bude mluvit o důsledcích strategie hybridního cloudu a o tom, jak úspěšné společnosti rozpoznávají hodnotu svých dat, a tím umožňují lepší využití umělé inteligence.
10:45 - 10:55 Coffee Break
10:55 - 11:20 Scaled and Ethical AI with Cloud Pak for Data
Martin Švík, IBM Distinguished Engineer Data & AI, Technical Sales Leader & CTO, IBM CEE
Tvorba škálovatelných a etických AI systémů stále představuje velkou výzvu, zvláště pro větší organizace. I v dnešní době se společnostem nedaří rozšířit AI systémy za hranice experimentů. Pokud jde o kognitivní transformaci, musí velké společnosti použít holistický přístup, protože izolované "experimenty" s AI projekty na úrovni jednotlivých oddělení nedokáží přinést očekávané výsledky pro celou organizaci. IBM Cloud Pak for Data je plně integrovaná platforma pro AI, která přináší moderní způsob sběru a analýzy dat a tím pomáhá společnostem vybudovat pevné základy pro tvorbu škálovatelných a všestranně objektivních (nestranných) AI systémů.
11:20 - 11:45 Successful use of artificial intelligence is about data, talent and trust: Use-Cases
Katarina Gašperlin Stepančič, CEE DS CoE Data Scientist, IBM
Přední podniky investují do umělé inteligence a multicloudu, aby využily hodnotu svých dat novými způsoby a umožnily tak lépe předvídat a formovat budoucí výstupy; zmocněte lidi k práci s vyšší hodnotou, vytvářejte inteligentní pracovní postupy, které automatizují rozhodnutí, vytvořte vysoce personalizované obchodní modely. AI je určující transformační technologie naší doby. Úspěšná adopce přesto zůstává výzvou. Realita je taková, že AI není magie. Aby AI přinesla žádané výsledky, musí organizace nejprve řešit tři hlavní výzvy. Jedná se o data a komplexnost přístupu k nim, nedostatek dovedností a nedostatek důvěry v AI.
V rámci této přednášky bude pojednáno o úspěšném použití AI v organizacích. Mimo jiné se podíváme na to, jak tým IBM Data Science Elite spolupracoval s jednou z bank na cílení na správného zákazníka v kampani pro spotřebitelský úvěr prostřednictvím automatizovaného pracovního procesu strojového učení; jak pojišťovna vytvořila model strojového učení, aby detekovala podobná pravidla, a jak jeden z předních světových výrobců bílého cementu používal umělou inteligenci k řešení složitých problémů s optimalizací podnikání a poskytování řešení, která pomáhají spravovat jeho síť dodavatelského řetězce a umožňují vedení najít příležitosti ke zlepšení služby při snižování nákladů. Řešení začalo fungovat právě v době, kdy pandemie koronavirové choroby (COVID-19) začala narušovat obchodní operace po celém světě.
11:45 - 12:10 Computer Vision in Practice
Ondřej Székely, Watson iLab AI Team Leader & Computer Vision Engineer, IBM
Zpracování obrazu je důležitou složkou při automatizaci a robotizaci a umožňuje úplnou nebo částečnou automatizaci úkonů jako jsou vizuální inspekce na produkčních linkách (kontrola kvality výrobků), zpracování leteckých snímků (detekce a monitorování pohybu vozidel, výměra oblastí) nebo monitorování perimetrů budov (podivné chování, detekce bezpečnostních pomůcek). Tato prezentace se zaměří na aplikaci strojového vidění v leteckých snímcích se zaměřením na katastrální aplikace. Dále představí možnosti aplikace strojového vidění v logistice pro měření zásilek.
 
12:10 - 12:35 IBM Garage for Cloud Case Studies
Paul Birch, Architect, Solution Architect - IBM Garage for Cloud
Jak vám může IBM Garage for Cloud pomoci ve vaší cestě ke Cloudu?
12:45 Konec akce

 

The Best of IBM Technologies - Main Stage

09:00 - 09:15 Úvodní slovo
Petr Červenka, Chief Technology Officer for Central Europe, IBM
09:15 - 09:35 IBM Cloud Paks a důvody proč je zvolit namísto tradičního software.
Michal Gürtner, Software architekt, IBM
Představení IBM Cloud Paks, jejich architektury, vlastností a důvodů proč je zákazníci implementují namísto tradičního software a používají v oblasti zpracování a analýzy dat, bezpečnosti, integrací, řízení coudové infrastruktury, automatizace a robotizace.
09:35 - 09:55 POWER10: Byl jsem vytvořen pro Enterprise Cloud a AI!
Jan Suchý, Systems Technology Architect, IBM
Desátá řada procesoru POWER přináší převratné technologie, které reagují na potřeby trhu. Jako vždy můžeme očekávat mistrovské dílo, které bude pohánět Cloud řešení na Enterprise úrovni a poskytovat potřebný výkon systémům umělé inteligence – AI. Co můžeme od POWER10 očekávat? Výkon a dostupnost, nižší TCO a MultiCloud podporu.
09:55 - 10:15

Novinky v IBM Cloudu v r. 2021 v obchodní a technické rovině
Dávid Pálinkás, IBM Cloud Platform Leader, CZ&SK, IBM
Petr Leština, Client Architect & Technical sale, IBM Cloud Platform, IBM Technology Sales, CZ&SK
IBM Cloud přináší celou řadu novinek pro rok 2021. Představíme hlavní trendy a oblasti do kterých IBM plánuje investovat v tomto roce. Hlavní novinkou je IBM Cloud pro finanční sluby (FSS Cloud) a telekomunikace (Telco Cloud)
a dále pak v technologické rovině - novinka Cloud Satellite pro hybridní cloud, IBM Power jako služba, možnosti IBM Cloudu pro SAP a SAP HANA a celé řady dalších. Určitě se máte tento rok na co těšit a zůstaňte s námi!

10:15 - 10:35 Kybernetická bezpečnost jako nezbytná část struktury Vašeho podnikání.
Michaela Zajoncová, Cognitive Solutions Unit Industry Platforms, IBM
Organizace dnes čelí řadě výzev a IBM jim nabízí moderní, otevřený a jednotný přístup k zabezpečení, který chrání jejich podnikání před nejistotou. Přijďte se seznámit se strategií IBM Security pro oblast kybernetické bezpečnosti.
10:35 - 10:55 Robot mezi lidmi: Co přínáší nasezení robotů do komunikace se zákazníky.
Matěj Frýba, Business Consultant, Global Business Services, IBM
Petr Vaculík, Leader of European AI CoE Prague, Senior Managing Consultant, IBM
Zákazníci tvoří náš business. A dobrý vztah se zákazníky je alfou a omegou každé úspěšně firmy. Neohrozí nasazení robotů do komunikace se zákazníky jejich spokojenost? Vede umělá inteligence k tomu, že péče o zákazníka může být kvalitnější a zároveň levnější? Na výsledcích průzkumu mezi více něž 1000 respondenty a na přikladech několika konkrétních projektů vám představíme, co firmám přináší nasazení umělé inteligence v oblasti péče o zákazníky.
10:55 - 11:05 Představení paralelních sekcí & Coffee Break

 

The Best of IBM Technologies - Secure the Cyber Attack

11:15 - 11:20 Secure the Cyber Attack - úvodní slovo
Daniel Joksch, CEE Solution Design Leader, EMEA Solution Design - Security Services, IBM,
11:20 - 11:40

Kyberbezpečnost v roce 2021: Moderní kybernetické útoky a jak na ně reagovat.
Daniel Joksch, CEE Solution Design Leader, EMEA Solution Design - Security Services, IBM
Rok 2020 byl spojen s bezprecedentním tlakem na digitalizaci veřejné i soukromé sféry, která s sebou nevyhnutejně přinesla i mnoho hrozeb v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. IBM Security vám v tomto bloku představí to nezásadnější z minulého roku a jak se postavit k nějvětším hrozbám tak, aby se rok 2021 stal rokem bezpečného

11:40 - 12:05 Bezpečnostní platforma pro hybridní multi-cloud svět
Adam Muška, IT Security Presales, IBM
IBM Security neustále inovuje nástroje v oblasti kybernetické bezpečnosti. V současné době a vzhledem k rychle narůstajícímu množství kybernetických hrozeb pro organizace představuje IBM zcela unikátní bezpečnostní platformu, která propojuje bezpečnostní týmy, nástroje a data do jednoho celku a zrychluje tím vyšetřování a následnou mitigaci kybernetických incidentů.
12:05 - 12:25 Zero trust přístup k bezpečnosti - Jak řídit přístup
Adam Muška, IT Security Presales, IBM
V oblasti správy identit a přístupů je důležité uplatňovat přístup takzvané nulové důvěry a každý dílčí přístup uživatelů k aplikacím a systémům brát jako potencionální ohrožení bezpečnosti organizace. Seznamte se s IBM bezpečnostním řešením z rodiny Verify zaměřené na tuto problematiku, díky kterému zabezpečíte přístupy uživatelů a zároveň i zvýšíte jejich produktivitu v rámci cloudové i on-premise infrastruktury. Díky řešení pro správu přístupů se vaši uživatelé mohou nerušeně soustředit na práci a to vše s maximální mírou zabezpečení.
12:20 Konec sekce

 

The Best of IBM Technologies - IBM Public Cloud News 2021

11:15 - 11:20 IBM Public Cloud News 2021 - úvodní slovo
Dávid Pálinkás, IBM Cloud Platform Leader, CZ&SK, IBM
11:20 - 11:45 IBM Cloud for Financial Services & Telecommunications
Dávid Pálinkás, IBM Cloud Platform Leader, CZ&SK, IBM
Pouze 20% firemních workloadů je přeneseno do veřejného cloudu. Toto je v mnoha případech způsobeno mezením vyplývajícím ze zákona nebo regulativními předpisy v průmyslových oblastech jako je bankovnictví nebo telekomunikace. Nás nový přístup pomáhá zákazníkům přesunout jejich aplikace a systémy do veřejného cloudu a je navržen tak, aby představoval důvěryhodný a transparentní systém veřejného cloudu se specifickými funkcemi pro zabezpečení, dodržování zákonných a regulatorních předpisů a odolný vůči výpadku.
11:45 - 12:00 Cloud Satellite - Hybridní cloud - využití Vašich datacenter pro provoz cloudových služeb
Petr Leština, Client Architect & Technical sale, IBM Cloud Platform, IBM Technology Sales, CZ&SK
IBM přináší Cloud technologie do Vašich datacenter a umožňuje tak hybridní model provozu aplikací - v cloudu, vašem datacentru nebo hybridně. Cloud satellite zajistí zachování investic do IT technologií včetně datacentra. Umožní, aby data zůstala lokálně u "Vás" a v neposlední řadě nabízí flexibilitu přesunu aplikací a dat, pokud by výkon Vašeho datacentra nedostačoval.
12:00 - 12:15 IBM Cloud for SAP - přehled možností IBM Cloudu pro provoz SAP HANA
Petr Leština, Client Architect & Technical sale, IBM Cloud Platform, IBM Technology Sales, CZ&SK
IBM nabízí SAPem certifikovanou infrastrukturu pro provoz SAP HANA řešení v cloudu. Představíme 3 základní možnosti provozu SAPu v cloudu - na fyzické dedikované infrastruktuře serverů x86, dále pak ve Virtuálním Privátní cloudu a v neposlední řadě na technologi IBM POWER, která je nabízena také formou cloud služby.
12:20 Konec sekce

 

The Best of IBM Technologies - Automation & Data

11:15 - 11:20 Úvodní slovo
Jan Dušek, Technical Pre-Sales, Business Automation, IBM
11:20 - 11:45 Holistický přístup k digitalizaci, automatizaci činností businessu a interakce se zákazníky
Jan Dušek, Technical Pre-Sales, Business Automation, IBM
Cílem prezentace je seznámení s aktuálními přístupy a nástroji využívanými pro digitalizaci a automatizaci business činností. IBM pomáhá klientům využít holistický, iterativní a agilní přístup pro celý řetězec činností a průběžné digitální interakce se zákazníkem přes různé kanály s využitím umělé inteligence. Součástí bude i seznámení s populárními příklady užití z různých odvětví businessu.
11:45 - 12:15 IBM Cloud Pak For Data - Top Use Cases
Martin Ryšánek, Technical Pre-Sales Consultant, Data&AI, IBM
IBM Cloud Pak For Data reprezentuje SW stavebnici různých produktů pro budování firemní informační infrastruktury. Představíme dostupné produkty IBM Cloud Pak For Data systematicky rozdělené do skupin a jejich hlavní způsoby využití. Objasníme hlavní přednosti budování firemní informační infrastruktury za využití IBM Cloud Pak For Data.
12:20 Konec sekce

 

The Best of IBM Technologies - IBM´s Partner Ecosystem News

Tato sekce se výhradně určena jen pro obchodní partnery IBM.

11:15 - 11:20 Úvodní slovo
Miroslav Marko, Partner Ecosystem Leader ČR, IBM
11:20 - 11:35 Od business idey po realizaci - IBM programy pro obchodní partnery
Miroslav Marko, Partner Ecosystem Leader ČR, IBM
IBM má pro obchodní partnery set podpůrných programů. Ty slouží na jedné straně k prohloubení znalostí zákaznických potřeb, a na straně druhé k prohloubení technologických znalostí našich partnerů.
11:35 - 11:55 Vybrané offeringy pro IBM obchodní partnery - Digital Foundation a čtvrtá platforma
Marek Šándor, Technology Partner Architect, IBM
Miroslav Marko, Partner Ecosystem Leader ČR, IBM
Hybridní cloud a "4. platforma" jako součást Digital Foundation a její využití při řešení otázek souvisejících s modernizací aplikací a "cestě do cloudu.
11:55 - 12:15 Vybrané offeringy pro IBM obchodní partnery - Modernizace aplikací
Marek Šándor, Technology Partner Architect, IBM
Miroslav Marko, Partner Ecosystem Leader ČR, IBM
Modernizace aplikací jako proces změny vedoucí k jejich udržitelnosti, možnosti rozšíření, nasazení a správy tak, aby bylo možné splnit stávající i budoucí business požadavky
12:20 Konec sekce

 

The Best of IBM Technologies - Developer@Cloud and AI by IBM

Tato sekce je pořádána ve spolupráci s HubHub Group. A je určena pro vývojáře.
 

13:00 - 13:05 Úvodní slovo
Daniel Daučík, Digital Sales Automation specialist, IBM
13:05 - 13:20 Startups With IBM
Daniel Daučík, Digital Sales Automation specialist, IBM
Stručně probereme, co je nového v programu pro startupy a partnery "With IBM" a jaké možnosti máte.
13:20 - 14:05 Discussion & Intruduction of Parellel Sessions
Daniel Daučík, Digital Sales Automation specialist, IBM
14:05 - 16:00 Make Decisions based on data using Watson Studio on IBM Cloud
Michał Kordyzon, Data Science Architect at Hybrid Cloud Build Team, IBM
14:05 - 16:00 Building Chatbot with Watson Assistant
Aco Vidovic, Hybrid Cloud Build Team Leader, IBM Central & Eastern Europe
Postavte si s námi vlastního chatbota! Promyslete si jeho základní funkcionalitu a začněte s námi. Aco Vidovic, IBM odborník v této oblasti vám ukáže jak pracovat s Watson Assistant.
14:05 - 16:00 Modernize your applications with Hybrid Cloud & Kubernetes
Ferenc Rada, Cloud Native Developer, Hybrid Cloud Build Team CEE
Vezměte jednoduchou aplikaci, vložte do kontejneru a poté nasaďte ! Diskutujte s Ferencem Radou o modernizaci aplikací a zhlédněte ukázku technologií Docker a Kubernetes.

 

Podívejte se na záznam ještě dnes

Řečníci

Zuzana Kocmaníková

CGM and Technology Leader, IBM Czech Republic

Mudr. Tomáš Šebek

Chirurg, uLekare.cz

Rashik Parmar

IBM Fellow and Vice President Technology - EMEA, IBM

Simon Boyden

Chief Architect, IBM@Wimbledon

Martin Švík

IBM Distinguished Engineer Data & AI, Technical Sales Leader & CTO, IBM CEE

Katarina Gašperlin Stepančič

CEE DS CoE Data Scientist, IBM

Ondřej Székely

Watson iLab AI Team Leader & Computer Vision Engineer, IBM

Paul Birch

Architect, Solution Architect - IBM Garage for Cloud

Petr Červenka

Chief Technology Officer for Central Europe, IBM

Michal Gürtner

Software architekt, IBM

Jan Suchý

Systems Technology Architect, IBM

Dávid Pálinkás

IBM Cloud Platform Leader, CZ&SK, IBM

Petr Leština

Client Architect & Technical sale, IBM Cloud Platform, IBM Technology Sales, CZ&SK

Daniel Joksch

CEE Solution Design Leader, EMEA Solution Design - Security Services, IBM

Matěj Frýba

Business Consultant, Global Business Services, IBM

Petr Vaculík

Leader of European AI CoE Prague, Senior Managing Consultant, IBM

Michaela Zajoncová

Cognitive Solutions Unit Industry Platforms, IBM

Adam Muška

IT Security Presales, IBM

Jan Dušek

Technical Pre-Sales, Business Automation, IBM

Martin Ryšánek

Technical Pre-Sales Consultant, Data&AI, IBM

Miroslav Marko

Partner Ecosystem Leader ČR, IBM

Marek Šándor

Technology Partner Architect, IBM

Daniel Daučík

Digital Sales Automation specialist, IBM

Michał Kordyzon

Data Science Architect at Hybrid Cloud Build Team, IBM

Aco Vidovic

Hybrid Cloud Build Team Leader, IBM CEE

Ferenc Rada

Cloud Native Developer, Hybrid Cloud Build Team CEE

Podívejte se na záznam ještě dnes