Prohlášení o online ochraně osobních údajů IBM

Toto Prohlášení nabývá účinnosti 1. prosince 2020.

Předchozí verze tohoto Prohlášení je k dispozici zde.

Vaše soukromí je pro společnost IBM důležité; zachování vaší důvěry je pro nás klíčové.

Toto Prohlášení poskytuje informace o informačních postupech webových stránek společnosti IBM a našich dceřiných společností, o tom, jaké typy informací o uživatelích našich webových stránek shromažďujeme a sledujeme, jakož i o tom, jak informace používáme, sdílíme nebo jinak zpracováváme offline. Rovněž popisujeme, jak mohou být v našich službách IBM Cloud Services a softwarových produktech používány soubory cookies, webové majáčky a další technologie. Odkazy na webové stránky IBM, produkty a služby v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnují aplikace (nebo "aplikace"), programy a zařízení.

Toto Prohlášení o online ochraně osobních údajů IBM doplňuje Prohlášení o ochraně osobních údajů IBM.

Toto Prohlášení se vztahuje na webové stránky IBM, které odkazují na toto Prohlášení, nicméně nevztahuje se na takové webové stránky IBM, které mají vlastní Prohlášení o ochraně osobních údajů. Dále se nevztahuje na instance, kde pouze zpracováváme informace jménem zákazníků v jejich prospěch, jako například, když vystupujeme jako poskytovatel služeb webového hostingu.

Toto Prohlášení můžeme doplnit o dodatečné informace ve vztahu ke konkrétní interakci s vámi, jako jsou transakční dokumenty nebo specifické prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud objednáváte nebo používáte online službu.

Postupy ochrany osobních údajů společnosti IBM s ohledem na informace shromážděné prostřednictvím stránek ibm.com, dle popisu v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou v souladu se systémem Zásad přeshraniční ochrany osobních údajů APEC. Systém APEC CBPR vytváří rámec pro způsob, kterým organizace zajišťují ochranu osobních údajů při přenosu přes hranice zemí APEC. Podrobnější informace o rámci APEC najdetezde (PDF, 89 KB).

Pokud máte jakékoliv otázky nebo stížnosti ohledně našich zásad nebo postupů ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás pomocí tohoto formuláře. Pokud máte nevyřešené problémy související s ochranou osobních údajů nebo jejich použitím, které nebyly uspokojivě vyřešeny, kontaktujte prosím amerického nezávislého poskytovatele služeb řešení sporů (bezplatně) zde.

Shromažďování osobních údajů

Úvod

Své osobní údaje se můžete rozhodnout poskytnout v různých situacích. Například nám můžete poskytnout své jméno a kontaktní údaje pro komunikaci s vámi, zadání a zpracování objednávky, registraci služby, poskytování předplatného nebo pro podnikání s námi, pokud jste dodavatelem nebo obchodním partnerem. Můžete nám rovněž poskytnout podrobnosti o své kreditní kartě pro nákup něčeho od nás nebo můžete poskytnout informace o svém vzdělání a pracovních zkušenostech v souvislosti s nabídkou volného pracovního místa ve společnosti IBM, o něž se chcete ucházet. Pokud nám řeknete, že si nepřejete, abychom vaše údaje používali pro další kontaktování nad rámec splnění žádosti, budeme vaše přání respektovat.

Registrace

Pokud si přejete získávat informace, stahovat publikace, zapojovat se do živých nebo virtuálních událostí nebo požádat o zkušební verzi, můžeme vás v souvislosti s vaší žádostí požádat o poskytnutí vašeho jména a obchodních kontaktních údajů, stejně jako dalších informací. Tyto informace používáme v souvislosti s vaší žádostí a pro komunikaci s vámi. Tyto informace vás mohou rovněž ve většině případů identifikovat, pokud navštívíte našeho webové stránky. Vaše informace budeme uchovávat pro potenciální budoucí interakce s vámi. Pokud nás chcete požádat, abychom vaše registrační informace nadále nevyužívali, kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.

Můžeme vás rovněž požádat, abyste si zaregistrovali IBMid, a v takovém případě nám budete muset poskytnout své jméno, e-mailovou adresu, zemi působení a další informace, pokud jsou potřebné pro účely, pro něž je od vás registrace vyžadována. IBMid slouží pro vaši jedinečnou identifikaci při návštěvách našich webových stránek, zaslání žádosti nebo používání produktů či služeb. Pro objednávku většiny služeb a produktů vyžadujeme, abyste měli zaregistrováno IBMid. Registrace IBMid vám může rovněž umožňovat přizpůsobovat a ovládat vaše nastavení ochrany soukromí. Některé produkty a služby IBM mohou vyžadovat jedinečnou registraci speciálně pro účely poskytování daných produktů či služeb. V takových případech registrační údaje, které poskytnete pro potřeby poskytnutí produktu nebo služby, budou používány pouze pro specifické účely poskytování příslušných produktů nebo služeb.

Návštěvy webových stránek služeb IBM Cloud Services a aplikací ("aplikace")

Můžeme rovněž shromažďovat informace související s vaším využíváním našich webových stránek, služeb IBM Cloud Services a aplikací (nebo "aplikací"), a to využitím různých technologií. Pokud například navštívíte naše webové stránky nebo vstoupíte do služby IBM Cloud Services nebo aplikací, můžeme zaprotokolovat některé informace, které nám zašle váš prohlížeč nebo zařízení, jako jsou vaše IP adresa (včetně informací vyplývajících z vaší IP adresy, jako je geografické umístění), operační systém, typ prohlížeče nebo typ zařízení, verze a jazyk, doba přístupu, délka trvání přístupu a odkazující webové adresy; můžeme rovněž shromažďovat informace o vašem používání webových stránek nebo aplikací, včetně nezdařených přihlášení a statistik využití, jako jsou stránky, které na našich serverech prohlížíte, čas, který na jednotlivých stránkách strávíte, a další kroky, které během návštěvy našich webových stránek provedete. Pokud vstoupíte na naše webové stránky bez IBMid nebo se přihlásíte, přesto budeme shromažďovat některé z těchto osobních údajů, aby naše webové stránky mohly řádně fungovat.

V souvislosti s mobilními aplikacemi můžeme rovněž shromažďovat informace o umístění vašeho zařízení, jako jsou geolokační informace nebo vaše jedinečné ID uživatele.

Kromě toho některé naše softwarové produkty, služby IBM Cloud Services a aplikace zahrnují technologie, které společnosti IBM umožňují shromažďovat některé informace o používání našich produktů a služeb. Tyto technologie můžeme rovněž využívat k tomu, abychom stanovili, zda jste si otevřeli e-mail nebo poklepali na odkaz v něm uvedený. Podrobnosti ohledně technologií, které používáme, najdete v části Soubory cookies, webové majáky a další technologie níže.

Marketingové informace

Většina informací, které o vás shromažďujeme, pochází z přímé interakce s vámi.

Čas od času můžeme rovněž shromažďovat informace, které se vás týkají, nepřímo, prostřednictvím jiných zdrojů, jako jsou seznamy prodejců. Pokud tak činíme, žádáme prodejce, aby potvrdili, že informace byla získána zákonným způsobem třetí osobou a že máme právo ji od něj získat a používat ji.

Pokud se zaregistrujete pro událost, můžeme shromažďovat další informace (online nebo offline) ve vztahu k organizaci události, jakož i během události, jako jsou účast na přednáškách a výsledky průzkumů. Události mohou být zaznamenávány a mohou být pořizovány skupinové fotografie. Vyhrazujeme si právo používat takové fotografie k propagačním účelům. Pokud nám poskytnete své kontaktní údaje (jako je předání navštívenky), můžeme je používat k tomu, abychom vás kontaktovali.

Informace, které shromažďujeme, ať již přímo nebo nepřímo, mohou být kombinovány, abychom mohli lépe přizpůsobit naši interakci s vámi i celkovou přesnost a úplnost.

Používání osobních údajů

Následující odstavec podrobněji popisuje způsob, jakým společnost IBM může vaše osobní údaje používat.

Plnění vaší žádosti o transakci

Pokud od společnosti IBM něco požadujete, například produkt, nebo službu, zpětné volání nebo konkrétní marketingový materiál, osobní údaje použijeme pro splnění vaší žádosti. Abychom tak mohli učinit, můžeme tyto informace sdílet s dalšími osobami, například s obchodními partnery IBM, finančními institucemi, přepravními společnostmi a poštovními nebo vládními orgány, jako jsou celní orgány, které se na plnění podílejí. Můžeme vás rovněž kontaktovat v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Přizpůsobení vašich zkušeností na našich webových stránkách

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme využívat pro poskytnutí přizpůsobené zkušenosti na našich webových stránkách a přizpůsobené používání našich služeb, jako je poskytování obsahu, který pro vás může být zajímavý, a pro zjednodušení navigace na našich serverech. Tyto informace můžeme rovněž využívat ke zlepšování našich webových stránek.

Poskytování podpory
Vaše osobní údaje můžeme používat pro podporu produktů nebo služeb, které od nás získáváte, jako je zasílání informací o aktualizacích či opravách produktů. Vaše informace můžeme kombinovat s informacemi z jiných interakcí s vámi, abychom vám poskytli hodnotnější doporučení s ohledem na podporu produktu.

Na svých webových stránkách rovněž poskytujeme relace "Živé konverzace", které vám pomohou při navigaci na našich serverech nebo fórech, kde lze vznést dotazy ohledně problémů a navrhovat řešení; osobní údaje budeme využívat při poskytování těchto relací nebo na těchto fórech v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

V průběhu poskytování technické podpory pro vás, můžeme někdy náhodně získat přístup k datům, které jste nám poskytli nebo datům umístěným ve vašem systému. Tyto údaje mohou obsahovat informace o vás, zaměstnancích vaší organizace a jejích zákaznících, partnerech nebo dodavatelích. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na náš přístup nebo manipulaci s těmito osobními údaji; podmínky týkající se manipulace a zpracování těchto údajů jsou upraveny v příslušných Podmínkách používání nebo jiných smlouvách mezi vámi a společností IBM, jako jsou Podmínky používání pro výměnu diagnostických dat.

Služby IBM Cloud services a aplikace ("aplikace")

Shromážděné informací o vašem používání služeb IBM Cloud můžeme používat k tomu, aby nám umožnily: vypracovat statistiky ohledně využití a efektivity našich softwarových produktů, našich služeb IBM Cloud services a aplikací; vylepšovat a přizpůsobovat vaše použití našich produktů a služeb a vaše zkušenosti s nimi; upravovat naše interakce s vámi na míru; informovat naše zákazníky o celkovém využití jejich produktů a služeb a zlepšovat a vyvíjet naše produkty a služby, upravovat na míru nebo zlepšovat interakce s vaším zařízením a vypracovat souhrnné a anonymizované zprávy.

Marketing

Osobní údaje, které společnosti IBM poskytnete, jako i osobní údaje, které jsme o vás shromáždili nepřímo, může společnost IBM využít k marketingovým účelům, tj. k tomu, aby vás informovala o událostech, produktech, službách a řešeních, které IBM prodává a mohou doplnit vaše stávající portfolio produktů. Než tak ovšem učiníme, nabídneme vám možnost rozhodnout se, zda nám dovolíte své osobní údaje tímto způsobem používat či nikoliv. Kdykoliv se můžete rozhodnout zrušit zasílání našich marketingových materiálů v souladu s pokyny pro zrušení odběru, které jsou uvedeny v každém e-mailu, který případně obdržíte, a to tak, že tento požadavek uvedete v okamžiku, kdy vám voláme, nebo pokud nás budete přímo kontaktovat (viz prosím část "Otázky ohledně ochrany osobních údajů a přístup k nim" níže).

Některé z našich nabídek nebo událostí mohou být společným marketingem nebo mohou být sponzorovány společností IBM a třetími osobami, jako jsou naši obchodní partneři a poskytovatelé řešení, kteří používají, prodávají nebo doplňují produkty a služby společnosti IBM. Nabídky a události, které jsou pod společnou značkou, budou jasně deklarovat existenci takového partnerství. Pokud se zaregistrujete pro tyto nabídky nebo události, upozorňujeme, že vaše informace mohou být shromažďovány rovněž takovými třetími osobami a s nimi sdíleny. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob, abyste pochopili způsob, jakým budou s informacemi o vás zacházet.

Pokud se rozhodnete "Odeslat tuto stránku" e-mailem příteli nebo kolegovi, požádáme vás o jejich jména a e-mailové adresy. Automaticky jim zašleme jednorázový e-mail sdílející stránku, kterou jste označili, nicméně takové informace nebudeme využívat pro další účely.

Nábor

V souvislosti s žádostí o místo nebo dotazem, ať již budou inzerovány na webových stránkách IBM nebo jinak, nám můžete poskytnout informace o vás, jako je např. životopis. Tyto informace můžeme využívat v rámci celé společnosti IBM za účelem řešení vašeho dotazu nebo posouzení z důvodu zaměstnání.

Monitorování nebo zaznamenávání hovorů, konverzací a dalších interakcí

Některé online transakce mohou zahrnovat vaše volání nebo naše volání. Mohou rovněž zahrnovat online konverzaci. Dovolujeme si upozornit, že společnost IBM obecně monitoruje a v některých případech nahrává takové interakce pro školení personálu nebo pro účely zajištění kvality či pro uchování důkazů ohledně konkrétní transakce či interakce.

Používání informací v prostředí sociálních sítí (Social Computing)

Společnost IBM poskytuje na některých ze svých webových stránek nástroje pro social computing za účelem umožnění online sdílení a spolupráce mezi členy zaregistrovanými pro jejich používání. Tyto zahrnují fóra, wikis, blogy a další platformy sociálních médií.

Při stahování nebo používání těchto aplikací nebo registraci k používání těchto nástrojů social computing můžete být požádáni o poskytnutí některých osobních údajů. Na registrační informace se bude vztahovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a budou chráněny v souladu s ním, s výjimkou informací, které jsou automaticky poskytovány dalším účastníkům v rámci vašeho profilu. Tyto aplikace nebo nástroje mohou zahrnovat rovněž doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů se specifickými informacemi ohledně postupů shromažďování a manipulace s nimi. Přečtěte si tato doplňující prohlášení, abyste chápali, co nástroje a aplikace mohou dělat.

Veškerý další obsah, který zveřejníte, jako jsou obrázky, informace, názory nebo jakékoliv jiné typy osobních údajů, které poskytujete dalším účastníkům na těchto sociálních platformách či v těchto aplikacích, nepodléhá tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Na takový obsah se vztahují Podmínky používání příslušných aplikací nebo platforem a v souvislosti s jejich používáním mohou být k dispozici dodatečné pokyny a informace o ochraně osobních údajů, jakož i proces, kterým lze obsah odstranit z nástroje nebo získat k této operaci nápovědu. Seznamte se s nimi prosím, abyste lépe porozuměli svým právům a povinnostem ve vztahu k takovému obsahu jakož i právům a povinnostem společnosti IBM a dalších stran ve vztahu k němu. Měli byste si uvědomit, že obsah, který zveřejníte na kterékoliv z těchto platforem social computing mohou být k dispozici široké veřejnosti uvnitř společnosti IBM i mimo ni.

Ochrana práv a majetku společnosti IBM a dalších osob

Vaše osobní údaje můžeme rovněž používat nebo sdílet za účelem ochrany práv či majetku IBM, našich obchodních partnerů, dodavatelů, zákazníků nebo ostatních, pokud máme rozumný důvod se domnívat, že taková práva či majetek byly či by mohly být dotčeny. Navíc si vyhrazujeme právo poskytnout vaše osobní údaje v souladu s požadavky zákona, a pokud se domníváme, že je takové poskytnutí nezbytné pro ochranu našich práv nebo práv jiných osob, pro splnění povinností vyplývajících ze soudního řízení, nařízení soudu nebo právního procesu souvisejícího s našimi webovými stránkami.

Informace pro obchodní partnery

Pokud zastupujete obchodního partnera společnosti IBM, můžete navštívit webové stránky IBM určené speciálně pro obchodní partnery IBM. Informace poskytnuté na těchto stránkách můžeme použít pro správu a rozvoj našeho obchodního vztahu s vámi, s obchodním partnerem, kterého zastupujete, i s obchodními partnery IBM obecně. To může například zahrnovat využití vašich informací pro zasílání podrobností o programech pro obchodní partnery IBM. Může to zahrnovat i sdílení některých informací s dalšími obchodními partnery (v souladu s případnými závazky ohledně zachování důvěrnosti) nebo zákazníky či potenciálními zákazníky IBM. V souvislosti s konkrétní transakcí nebo programem vás můžeme rovněž kontaktovat v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků či pro účely průzkumu trhu.

Informace pro dodavatele

Pokud zastupujete dodavatele společnosti IBM, můžete navštívit webové stránky IBM určené speciálně pro dodavatele IBM. Informace poskytnuté na těchto stránkách můžeme použít v souvislosti s uzavřením nebo plněním transakce s vámi. To může například zahrnovat sdílení informací s jinými částmi společnosti IBM, s obchodními partnery IBM, jejími zákazníky, přepravními společnostmi, finančními institucemi a poštovními a vládními orgány zapojenými do plnění. Mohou být rovněž využity pro správu a rozvoj našeho vztahu s vámi, dodavatelem, kterého zastupujete, i s ostatními dodavateli IBM obecně.

Děti

Pokud není uvedeno jinak, naše webové stránky, produkty a služby nejsou určeny pro nezletilé ve věku do 16 let.

Uchovávání

IBM bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění účelu, pro které byly takové informace zpracovány nebo pro jiné platné důvody uchování vašich osobních údajů (například pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů nebo vymáhání našich smluv).

Registrační informace budou uchovávány po dobu, po kterou bude váš účet nebo IBMid aktivní, nebo dokud budou potřebné pro poskytování služeb pro vás. Pokud nás chcete požádat, abychom vaše registrační informace pro poskytování služeb pro vás nadále nevyužívali, kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře. Ve vztahu ke službám IBM Cloud Services, které jste oprávněni využívat od zákazníka společnosti IBM, jenž má pro příslušné služby smlouvu s IBM, mohou být vaše registrační informace uchovávány pro splnění některých požadavků tohoto zákazníka IBM.

Soubory cookies, webové majáčky a další technologie

Jak bylo uvedeno výše, shromažďujeme informace o vašich návštěvách na našich webových stránkách a vašem používání služeb IBM Cloud Services i našich softwarových produktů, aby nám pomohly s vytvářením statistiky ohledně využívání a efektivity, přizpůsobení vaší zkušenosti, přizpůsobení naší interakce s vámi či ke zlepšení našich produktů a služeb. Činíme tak prostřednictvím různých technologií, jako jsou skripty, značky, Místní sdílené objety (flash soubory cookies), majáčky v místním úložišti (HTML5) a "soubory cookies".

Co jsou soubory cookies a proč se používají 

Soubor cookie je kousek dat, která může webová stránka odeslat do vašeho prohlížeče, která se mohou následně uložit do vašeho počítače jako značka, která jej identifikuje. Ačkoliv se soubory cookies často využívají pouze k měření využití (jako jsou počet návštěvníků a délka trvání jejich návštěvy) a efektivity webových stránek (jako jsou témata, o která se návštěvníci nejvíce zajímají) a pro umožnění jednoduché navigace nebo používání a jako takové nejsou spojeny s osobními údaji, rovněž se někdy využívají k přizpůsobení zkušenosti známého uživatele webových stránek na základě přiřazení k informacím profilu nebo předvolbám uživatele. Během doby tyto informacemi poskytují hodnotný přehled, který nám pomáhá vylepšovat zkušenosti uživatele. 

Když třetí osoby prezentují své produkty/služby na webových stránkách IBM, může IBM produkovat agregované anonymizované informace a sdílet je s nimi, aby pomohla pochopit, kolik uživatelů interagovalo nebo projevilo zájem o jejich produkty/služby.

Soubory cookies jsou obvykle rozdělovány na soubory cookies "relace" nebo"trvalé" soubory cookies. Soubory cookies relace vám pomáhají s efektivní navigací po webových stránkách, se sledováním vašich přesunů mezi stránkami, abyste nebyly žádáni o informace, které jste již poskytli během aktuální návštěvy, nebo informace nezbytné pro dokončení transakce. Soubory cookies relace se ukládají do dočasné paměti a vymazávají se po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies naopak ukládají předvolby uživatele pro stávající a budoucí návštěvy. Zapisují se na pevný disk vašeho zařízení a zůstanou platné i po restartování prohlížeče. Trvalé soubory cookies používáme například pro záznam vašeho výběru jazyka nebo země působení. 

Jak vyjádřit předvolby ochrany osobních údajů ohledně používání souborů cookies 

Pokud navštěvujete naše webové stránky nebo online služby, můžete mít možnost nastavit své předvolby ohledně souborů cookies a podobných technologií pomocí voleb a nástrojů poskytovaných buď webový prohlížečem, nebo společností IBM. Pokud společnost IBM použila soubory cookies, zobrazí se to při vaší první návštěvě našich webových stránek. Kliknutím na volbu "předvolby souborů cookies" v zápatí webových stránek IBM můžete kdykoliv vybrat a změnit, které typy souborů cookies mají být dle vašeho přání používány našimi webovými stránkami a službami IBM Cloud Services. Můžete uvést své předvolby pro povinné soubory cookies, povinné a funkční soubory cookies nebo povinné, funkční a personalizační soubory cookies. Zde rovněž najdete podrobnější informace o používaných typech souborů cookies. Použití předvoleb souborů cookies nezpůsobí vymazání souborů cookies, které již jsou ve vašem zařízení. Soubory cookies, které jsou již ve vašem zařízení, můžete odstranit pomocí nastavení svého webového prohlížeče. 

Ačkoliv webové stránky, online služby a služby Cloud Services IBM v tuto chvíli nerozeznávají automatizované signály prohlížeče ohledně sledovacích mechanizmů, jako je např. "nesledovat", obecně můžete vyjádřit své předvolby ochrany osobních údajů ohledně používání většiny souborů cookies a podobnýchtechnologií prostřednictvím svého webového prohlížeče. Pro informace o kontrole souborů cookies se podívejte do části "Nástroje" (nebo podobné části) ve svém konkrétním prohlížeči. Ve většině případů můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval před přijetím souboru cookies a poskytl vám možnost se rozhodnout, zda jej přijmete či nikoliv. Obecně rovněž můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookies vypínal. Soubory cookies v našich softwarových produktech lze vypnout v produktu samotném.Vzhledem k tomu, že vám soubory cookies umožňují využití výhod některých funkcí našich webových stránek nebo funkcí našich softwarových produktů a služeb IBM Cloud Services, doporučujeme vám ponechat je zapnuté. Pokud zablokujete, vypnete nebo jinak odmítnete naše soubory cookies, některé webové stránky se nezobrazí správně nebo nebudete moci například přidávat položky do nákupního košíku, provést platbu nebo použít jakékoliv webové stránky nebo služby IBM Cloud Services, které vyžadují přihlášení.

Webové majáčky a další technologie 

Některé webové stránky společnosti IBM a služby IBM Cloud Services a softwarové produkty rovněž využívají webové majáčky nebo další technologie pro lepší přizpůsobení těchto stránek s cílem zajistit lepší zkušenosti zákazníka. Tyto technologie mohou být používány na mnoha jednotlivých stránkách v rámci webových stránek společnosti IBM. Pokud návštěvník vstoupí na tyto stránky, vytvoří se neidentifikovatelná zpráva o této návštěvě, kterou můžeme zpracovat my nebo naši dodavatelé. Tyto webové majáčky obvykle fungují ve spojení se soubory cookies. Pokud si nepřejete, aby byly vaše informace ze souborů cookies přiřazovány k vaší návštěvě těchto stránek nebo používání těchto produktů, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies vypnul, nebo vypnout soubory cookies produktu samotného. Pokud soubory cookies vypnete, webové majáčky nebo jiné technologie budou přesto detekovat vaši návštěvu těchto stránek, nicméně nespojí se s informacemi, které jsou jinak uloženy v souboru cookies. 

Pro podrobnější informace o technologiích používaných našimi službami IBM Cloud services a softwarovými produkty, včetně způsobu jejich vypnutí, si prosím prostudujte návod k použití konkrétního softwarového produktu nebo služby IBM Cloud Services, které používáte.

Pro ukládání obsahu informací a předvoleb používáme Místní sdílené objekty, jako jsou flash soubory cookies, a místní úložiště, jako je HTML5, pro ukládání obsahu informací a předvoleb. Třetí osoby, s nimiž spolupracujeme na poskytování některých funkcí na našich webových stránkách nebo zobrazení reklamy IBM na cizích webových stránkách na základě vaší činnosti prohlížení webu, rovněž používají flash soubory cookies nebo HTML5 ke shromažďování a ukládání informací. Různé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje pro odstranění HTML5. Pro správu flash souborů cookies kliknětezde.

Webové majáčky můžeme rovněž použít v marketingových e-mailových zprávách nebo našich letácích, abychom zjistili, zda byla zpráva otevřena a došlo ke kliknutí na odkazy, které v nich byly uvedeny.

Někteří naši obchodní partneři nastavují webové majáčky a soubory cookies na našich stránkách. Navíc mohou tlačítka nezávislých sociálních médií protokolovat některé informace, jako jsou vaše IP adresa, typ prohlížeče a jazyk, čas přístupu a adresy odkazujících webových stránek, a pokud jste na těchto stránkách sociálních médií přihlášeni, mohou propojovat takto shromážděné informace s informacemi o vašem profilu na daném webu. Tyto technologie sledování třetích osob nemáme pod kontrolou. Upozorňujeme, že doména "s81c.com" používaná pro dodávání statického obsahu na některých našich webových stránkách je spravována IBM a nikoliv třetími osobami.

Online reklama 

Společnost IBM nedoručuje na svých webových stránkách online reklamu třetích osob, ale inzerujeme své produkty a služby na webových stránkách jiných osob. Seznamte se se zásadami ochrany osobních údajů provozovatelů těchto webových stránek nebo reklamních agentur po pro reklamu po síti, abyste porozuměli jejich postupům souvisejícím s reklamou, včetně typů informací, které mohou shromažďovat ohledně vašeho využívání Internetu. 

Některé reklamní sítě, které používáme, mohou být členy organizace Network Advertising Initiative (NAI) nebo European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Fyzické osoby mohou zrušit souhlas s cílenou reklamou dodávanou členem reklamní sítě NAI nebo EDAA pomocí nástrojů poskytnutých při návštěvě následujících stránek:

  • Digital Advertising Alliance (DAA)

  • Network Advertising Initiative (NAI)

  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

Rovněž spolupracujeme s určitými třetími osobami na řízení určité reklamy na jiných stránkách. Tyto třetí osoby mohou používat soubory cookies a webové majáčky ke shromažďován informací (jako je vaše adresa IP) o vaší činnosti na webových stránkách IBM a dalších osob za účelem poskytování cílené reklamy IBM v závislosti na vašich zájmech:

  • USA a v Kanadě budou tyto reklamy cílené na vás označeny ikonou AdChoices, neboť společnost IBM je členem samoregulačního programu Digital Advertising Alliance pro online behaviorální reklamu (viz youradchoices.com a youradchoices.ca). Pro správu vašich předvoleb můžete kliknout na ikonu v reklamě samotné. 

  • Nebo, pokud si nepřejete, aby se tyto informace používaly pro účely zasílání cílené reklamy, můžete volbu zrušit kliknutím sem.

Připomínáme, že tato volba neruší zasílání necílené reklamy. Budete moci nadále dostávat obecnou, necílenou reklamu. 

Odkazy na webové stránky jiné než IBM a aplikace třetích osob 

Abychom vám umožnili interakci s dalšími webovými stránkami, na kterých máte účty (jako jsou např. Facebook a další stránky sociálních médií), nebo abyste se mohli připojit do komunit na takových stránkách, můžeme poskytovat odkazy nebo zabudované aplikace třetích osob, které vám umožní se přihlásit, zveřejňovat komentáře nebo vstoupit do komunit z našich webových stránek.

Můžeme vám rovněž poskytovat obecné odkazy na webové stránky jiné než IBM. 

Na vaše používání těchto odkazů a aplikací se vztahují zásady ochrany osobních údajů třetích osob a vy byste se s nimi měli seznámit před tím, než odkazy nebo aplikace použijete. Společnost IBM nenese odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah takových jiných webových stránek.

Oznamování změn 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv aktualizovat tak, aby odráželo změny našich postupů správy dat. Upravené Prohlášení o ochraně osobních údajů bude zveřejněno zde s aktualizovaným datem revize. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat případné změny či aktualizace. Pokud provedeme podstatnou změnu svého Prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme oznámení v horní části těchto stránek po dobu 30 dní. Pokud budete naše webové stránky nadále používat po vstupu takové revize v účinnost, máme za to, že jste se se změnami seznámili a rozumíte jim.

Otázky ohledně ochrany osobních údajů a přístup k nim 

Pokud máte otázky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým společnost IBM s vašimi informacemi zachází, můžete nás kontaktovat pomocí tohoto formuláře.

Můžete nás rovněž kontaktovat na adrese:

Hlavní oddělení pro ochranu údajů IBM
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A.

V některých případech si budete moci své osobní údaje prohlédnout, upravit nebo odstranit online. V případě, že vaše osobní údaje nejsou dostupné online a přejete si získat kopii konkrétních informací, které jste společnosti IBM poskytli, nebo pokud zjistíte, že jsou informace nesprávné a přejete si je opravit, kontaktujte nás. Podrobnější informace o svých právech najdete zde.

Pokud si již nepřejete dostávat marketingové e-maily od IBM, aktualizujte prosím zde své předvolby. V případě registrací postupujte dle pokynů pro zrušení registrace v dolní části každého e-mailu.


Zpět nahoru