Tālruņa numuri

Vispārīgas prasības
Tel: +371 6707 0300
Fax: +371 6707 0399

Korporatīvie biroji:
SIA "IBM Latvija"
Bauskas iela 58a
Rīga, LV-1004
Latvija

IBM Easy Access
Lieliem uzņēmumiem, valsts un izglītības iestāžu klientiem.
+371 6707 0300

Atbalsts

E-pasts
Vispārīgi, 'ar tehniskiem risinājumiem nesaistīti' jautājumi, neskaidrības un atsauksmes par tīmekļa vietni.

Ja vēlaties uzdot jautājumus par tehniskajiem risinājumiem, skatiet mūsu sadaļu "Atbalsta direktorijs".

Klientu atbalsts
Līgumi, pasūtījuma statuss, piegāde, krājumi, rēķini un maksājumi.

Tehniskā atbalsta direktorijs
Tehniskā atbalsta tālruņa numuri pēc produkta.

IBM darījumu partneru atbalsts
Vispārīgo darījumu partneru atbalsts un prasības

Cita kontaktinformācija

Kādreizējie IBM darbinieki
Apmeklēt vietni AfterIBM (US)

Uzņēmumu kontaktinformācijas saraksts visā pasaulē
Lokālās tehniskā atbalsta, pārdošanas vai citas palīdzības kontaktpersonas.

Pārskatīšana un iegāde
Atrast pārdošanas pārstāvi (US)

Pašpalīdzības resursi