Телефонни номера

Общи запитвания
тел: + 359 2 973 31 71 + 359 2 973 31 71
факс: + 359 2 973 31 63 + 359 2 973 31 63

Помощ при пазаруване
тел: + 359 2 973 31 71 + 359 2 973 31 71

Корпоративен център:
IBM България
бул. "Драган Цанков" 36
София 1057
България

IBM Easy Access
За големи потребители като предприятия, правителства и обучителни системи.
тел: + 359 2 973 31 71
Contact AskHR (US) + 359 2 973 31 71

Поддръжка

E-Mail
Общи 'не-технически' въпроси, опасения или обратна връзка за уеб-сайт.

Ако имате технически въпроси, вижте нашия раздел "Директории за поддръжка".

Клиентска поддръжка
Договори, състояние на поръчка, доставка, артикули, фактури и плащания.

Директория за техническа поддръжка
Телефонни номера за техническа поддръжка според продукта.

IBM поддръжка за бизнес партньори
Обща BP поддръжка и запитвания

Друга информация за контакт

Бивши участници в IBM
Посетете сайта AfterIBM (US)

Директория на световни контакти
Базирани в държавата контакти за техническа поддръжка, продажби или друг вид помощ.

Пазарувайте & купувайте
Открийте търговски представител (US)

Ресурси за самостоятелна помощ