Stymuluj innowacje w dziedzinie aplikacji dzięki nowym technologiom na platformie chmury

Zapewnij programistom nowe możliwości dzięki elastycznej architekturze i strategii opartej na rozwiązaniach od początku zbudowanych dla chmury, aby ułatwić im tworzenie i obsługę wszystkich aplikacji w przedsiębiorstwie

IBM Cloud Private for Dummies

Wstęp

Wstęp

Masz za zadanie pokierować „cyfrową rewolucją” w Twoim przedsiębiorstwie. A wiesz, że nowatorskie przedsiębiorstwa scalają rozwiązania do przetwarzania w chmurze z najnowszymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, internet rzeczy czy blockchain, aby tworzyć innowacyjne aplikacje zapewniające im przewagę nad konkurencją. Tylko jak nadążyć dziś za zawrotnym tempem powstawania kolejnych udoskonaleń? 1

Jak nadążyć za zawrotnym tempem zachodzących zmian?

Poszczególne aplikacje, obciążenia i zestawy danych stawiają bardzo różne wymagania. Rozumiesz więc, że zwyczajnie nie możesz pozwolić sobie na wybór wyłącznie jednego dostawcy chmury lub jednego modelu chmury. Bez względu na to, czy tworzysz nowe aplikacje, czy też unowocześniasz już istniejące, musisz opracować strategię na tyle elastyczną i dynamiczną, by sprostać unikalnym wymaganiom Twojego przedsiębiorstwa — teraz i w przyszłości.

Jak wygląda sytuacja w Twojej organizacji?

Nasze przedsiębiorstwo świetnie sobie radzi z wykorzystywaniem innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy blockchain. Stanowią one elementarny składnik naszych usług i aplikacji.

% respondentów się zgadza

% respondentów się nie zgadza

Zgadzam się

Świetnie! Aby wykorzystać cały potencjał nowych technologii, zadbaj o solidną strategię, która przewiduje wykorzystywanie właściwych modeli chmury do właściwych obciążeń.

Dowiedz się więcej na temat opracowywania strategii wykorzystania chmury

Nie zgadzam się

Aby wykorzystać nowe technologie, zacznij od opracowania solidnej strategii, która przewiduje dopasowywanie różnych typów chmury do odpowiednich obciążeń. Wybór strategii bazującej na platformie chmury pozwala Twoim zespołom sięgać po wszystkie nowe możliwości i jeszcze szybciej opracowywać znakomite aplikacje.

Dowiedz się więcej na temat opracowywania strategii wykorzystania chmury

Strategia fundamentem wielkich sukcesów

Strategia fundamentem wielkich sukcesów

Poznaj potrzeby Twojego przedsiębiorstwa

W powszechnym mniemaniu to chmura publiczna jest preferowanym modelem wdrożenia, jednak poszukując optymalnej architektury chmury dla aplikacji i obciążeń, należy zacząć od zidentyfikowania unikalnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Mogą one obejmować wiele różnych aspektów, takich jak wymogi prawne, bezpieczeństwo, wydajność, przechowywanie danych, jakość usług, czas wprowadzania nowych rozwiązań na rynek, złożoność architektury, pozyskiwanie kwalifikacji czy eliminacja wymuszonego przywiązania do jednego dostawcy. Dodaj do tego konieczność implementacji najnowszych technologii, a zrozumiesz, dlaczego liderzy IT kwestionują obiegową opinię, że migracja do chmury jest łatwa.

Wybierz chmurę zoptymalizowaną pod kątem obciążenia

Na pierwszy rzut oka wybór modeli chmury wydaje się prosty — dostępne są chmury publiczne, prywatne i hybrydowe, stanowiące połączenie dwóch pierwszych typów. W rzeczywistości jest on dużo większy. Chmury publiczne mogą być wdrażane w modelach współużytkowanych, dedykowanych i instalowanych na serwerach fizycznych. Ponadto chmury mogą być w pełni lub częściowo zarządzane. A czasem — zwłaszcza w przypadku istniejących aplikacji, których architektury są zbyt złożone, by można je było przenieść, lub gdy stosunek korzyści do kosztów nie jest optymalny — implementacja chmury może okazać się nie najlepszym pomysłem. Wybór właściwego modelu powinien zależeć od obciążenia. Trzeba poznać zalety i wady każdego modelu wdrożenia chmury i w sposób metodologiczny ustalić kierunki migracji obciążeń do różnego typu chmur tak, aby osiągać maksymalne korzyści.

Poznaj nowe technologie i metody działania

Aby rozpocząć korzystanie z najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, blockchain czy internet rzeczy, należy zrozumieć sposób ich działania i poznać możliwości, jakie oferują. Sprawdzone architektury referencyjne służące do użytkowania tych technologii oraz znajomość procedur i procesów tworzenia aplikacji, takich jak myślenie projektowe (Design Thinking), Lean Startup lub dostarczanie oprogramowania w trybie zwinnym i ciągłym, umożliwiają błyskawiczne opracowywanie, realizowanie i weryfikowanie pomysłów.

Skorzystaj z cennego doświadczenia i wiedzy branżowej

Niezależnie od tego, czy chce się tworzyć innowacje przy użyciu nowych technologii, odświeżyć już posiadane aplikacje, czy poszerzyć tradycyjne zasoby IT o możliwości chmury, warto robić to w sposób perspektywiczny, który uwzględnia indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, uwarunkowania branżowe i wymogi dotyczące obciążeń — korzystając z doświadczeń innych firm, które znalazły już odpowiednie dla siebie połączenie dostawców i modeli przetwarzania w chmurze. Aby opracować skuteczną strategię wdrożenia chmury, musisz szukać doświadczonych partnerów, którzy będą rozumieli Twoją aktualną sytuację i pomogą Ci nakreślić i zrealizować śmiałą wizję przyszłości.


Globalne badanie, które przeprowadziła firma Forrester Consulting, pokazało, że organizacje stawiające modernizację systemów na pierwszym miejscu o 1,7 raza częściej niż inne instytucje z powodzeniem przeprowadzają transformację cyfrową.

Dowiedz się, co jest potrzebne, aby bez zakłóceń przeprowadzić transformację cyfrową. Zarejestruj się, aby otrzymać cały raport

Sprawdź, które obciążenia najlepiej pasują do określonych modeli przetwarzania w chmurze

Diagram pokazujący, które obciążenia sprawdzają się lepiej w chmurze prywatnej lub publicznej, a które w istniejącym już środowisku lokalnym
Jak wygląda sytuacja w Twojej organizacji?

Nasi programiści tworzą inteligentne, innowacyjne produkty i usługi, a przy tym mogą działać tak swobodnie i szybko, jak gdyby pracowali w startupie.

% respondentów się zgadza

% respondentów się nie zgadza

Zgadzam się

Mimo wszystko musisz mieć pewność, że rozważasz te narzędzia i metody, dzięki którym najlepsze firmy wyprzedzają swoją konkurencję. Wysoce wydajna infrastruktura, technologie Open Source i wdrażanie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury to elementy tworzące solidną podstawę do kreowania innowacji.

Zobacz, jak dzięki odpowiedniej architekturze chmury można zostawić konkurencję daleko w tyle. Pobierz cały raport. Kontynuuj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przyspieszyć tworzenie aplikacji

Nie zgadzam się

Niektóre narzędzia i metody programistyczne są wybierane przez najlepsze firmy w branży zdecydowanie częściej niż inne rozwiązania. Aby zintegrować innowacyjne funkcje i szybciej dostarczać inteligentne aplikacje, zespoły IT coraz częściej korzystają z wysoce wydajnej infrastruktury opartej na rozwiązaniach Open Source i wdrażają strategię tworzenia aplikacji specjalnie dla chmury.

Zobacz, jak dzięki odpowiedniej architekturze chmury można zostawić konkurencję daleko w tyle. Pobierz cały raport. Kontynuuj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przyspieszyć tworzenie aplikacji

Wolność, która pozwala kreować innowacje

Wolność, która pozwala kreować innowacje

Odkryj nowe możliwości dzięki architekturze opartej na standardach otwartych

Aby kreować innowacyjne rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach, Twoi programiści muszą mieć swobodę w tworzeniu produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Nie mogą być ograniczeni do technologii jednego dostawcy ani określonego modelu przetwarzania w chmurze. Prawdziwą wolność mogą zapewnić im tylko otwarte technologie. Architektura oparta o otwarte standardy jest podstawą dla innowacyjnych rozwiązań chmurowych dla przedsiębiorstw i skalowania wdrożeń produkcyjnych.

Mobilność i wszechstronność architektury otwartej zapewnia jej użytkownikom elastyczność w wyborze dostawców i rozwiązań, dzięki czemu Twoje zespoły mogą swobodnie dodawać, ulepszać i wymieniać wysokiej jakości usługi i dane, których potrzebują — w dowolnym środowisku i w każdym momencie. Korzystając z takiej architektury, możesz również rozszerzać swoją platformę i użytkowane przez siebie środowiska o produkty różnych dostawców, mieszając i łącząc różne rozwiązania tak, by tworzyły kombinację dostosowaną do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Zbuduj infrastrukturę na miarę innowacyjnych technologii

Twoja podstawowa infrastruktura musi być nie tylko oparta na standardach otwartych, ale też udostępniać najważniejsze funkcje pozwalające na wdrażanie nowych technologii i obsługiwanie danych, na których te rozwiązania bazują:

  • Nadzwyczajna moc obliczeniowa: rozwiązania łączące serwery fizyczne z jednostkami GPU oferują wysoką wydajność przetwarzania i możliwość szybkiego udostępniania, przyspieszając pracę sztucznej inteligencji i innych obciążeń wykorzystujących dane.
  • Dynamiczne skalowanie i ekonomiczne systemy pamięci masowych: w sytuacji, gdy sam internet rzeczy generuje ogromne ilości danych, nie da się tworzyć innowacji bez pamięci masowej, którą można szybko skalować. Obiektowa pamięć masowa to często najlepszy wybór, gdy chce się korzystać z wielkich zbiorów danych i aplikacji WWW opartych na interfejsach API.
  • Proste przejście do chmury hybrydowej: aplikacje oparte na danych działają najlepiej w hybrydowych i składających się z wielu chmur systemach architektury. Duża część danych korporacyjnych jest przechowywana w systemach lokalnych, a rozwiązania, które umożliwiają błyskawiczne rozszerzenie tych systemów o środowisko chmury i wymagają jedynie minimalnego przeszkolenia zespołu, pozwalają szybko zacząć czerpać korzyści płynące z przetwarzania w chmurze. Starsze aplikacje można udostępniać w chmurze także dzięki temu, że niektóre serwery aplikacji mogą działać zarówno w środowisku lokalnym, jak i chmurowym.

Korzystaj z szybkości i elastyczności rozwiązań stworzonych specjalnie dla chmury

Firmy, które budują architekturę z myślą o swoich przyszłych potrzebach biznesowych, coraz częściej decydują się na tworzenie aplikacji przeznaczonych specjalnie dla chmury, ponieważ pozwala to na optymalne wykorzystanie tego środowiska i zapewnia niezrównaną elastyczność. Dzięki strategii opartej na tworzeniu aplikacji przeznaczonych specjalnie dla chmury możesz oferować produkty klasy korporacyjnej, zachowując elastyczność startupu. Oznacza to, że możesz:

  • odejść od sztywnego i anachronicznego procesu, w którym wprowadzanie aplikacji zajmowało miesiące, i skrócić ten czas do kilku dniu lub tygodni;
  • reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby biznesowe dzięki możliwości swobodnego aktualizowania aplikacji kilka razy dziennie;
  • płynnie integrować najnowsze technologie, aby tworzyć nowatorskie produkty, które wyróżnią Cię na tle konkurencji.

Niedawne badanie pokazało, że z powodu korzyści biznesowych związanych z elastycznością i innowacyjnością aplikacje stworzone specjalnie dla chmury jeszcze przed rokiem 2020 staną się najczęściej wybieraną formą aplikacji frontowych. 3

Diagram pokazujący, które obciążenia sprawdzają się lepiej w chmurze prywatnej lub publicznej, a które w istniejącym już środowisku lokalnym

Wielka trójka strategii tworzenia aplikacji specjalnie dla chmury: mikrousługi, kontenery i orkiestracja

Te głośne w ostatnich latach rozwiązania programistyczne mają kluczowe znaczenie dla tworzenia aplikacji specjalnie dla chmury, ponieważ umożliwiają zespołom szybsze budowanie i wdrażanie aplikacji korporacyjnych w preferowanych środowiskach chmurowych.

Mikrousługi — potężne, choć niewielkie

Powszechnie wiadomo, że mikrousługi to gwarancja jakości i szybkości. Architektura mikrousług dzieli aplikacje na w pełni odseparowane od siebie komponenty, które mogą być oddzielnie tworzone, utrzymywane, skalowane i wdrażane przez małe, wyspecjalizowane zespoły. Dzięki temu tworzenie aplikacji trwa krócej, a wprowadzanie w nich poprawek jest jeszcze szybsze i nie grozi uszkodzeniem programu.

Mikrousługi ułatwiają programistom integrowanie swoich rozwiązań z innowacyjnymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy i blockchain. Każdy komponent ma punkt końcowy z interfejsem API, który pozwala na komunikację z innymi częściami tej samej aplikacji bądź z innymi programami i usługami. Jeśli przenosisz do chmury starsze aplikacje, możesz wykorzystać te punkty końcowe API do połączenia starszych aplikacji lokalnych ze środowiskami chmurowymi.

Zrezygnuj z programowania dzięki kontenerom

Kontenery doskonale uzupełniają mikrousługi, ponieważ umożliwiają wdrażanie krótszych, szybszych procesów. Udostępnienie kontenera trwa chwilę, a infrastuktura, którą on udostępnia, jest o wiele lżejsza od maszyny wirtualnej, co sprawia, że gotowe aplikacje są dużo mniejsze. Kontenery zasadniczo eliminują potrzebę ręcznego programowania procesów migracji aplikacji do różnych chmur, co ułatwia przenoszenie programów między chmurami publicznymi a prywatnymi oraz tworzenie potoków przetwarzania. Oznacza to, że można utworzyć aplikację w jednym modelu chmury, np. w chmurze publicznej, a następnie wdrożyć ją w innej, np. w chmurze prywatnej, a nawet wybrać innego dostawcę dla każdej z tych chmur. Dzięki temu programiści mogą pracować swobodnie i kontrolować środowisko, aby sprostać określonym wymogom biznesowym.


W przeprowadzonym przez IBM badaniu 59% respondentów stwierdziło, że dzięki wykorzystaniu kontenerów do tworzenia aplikacji mają one mniej wad i są lepszej jakości.

Dowiedz się więcej o wynikach tego badania i odkryj, co ułatwia tworzenie aplikacji opartych na kontenerach. Zarejestruj się, aby otrzymać cały raport

Zaprowadź porządek dzięki orkiestracji

Musisz mieć możliwość monitorowania, obsługiwania i skalowania wielu komponentów w architekturze mikrousług. Dostępnych jest wiele rozwiązań w zakresie orkiestracji — od narzędzi Open Source, takich jak oprogramowanie Kubernetes do zarządzania kontenerami, po platformy udostępniane w formie usługi (Paas), które są wyposażone we wbudowane mechanizmy orkiestracji, dzięki czemu korzystający z nich programiści mogą skupić się na obsłudze kodu.

Podziel się opinią.

O innowacyjności organizacji nie decyduje tylko technologia.

% respondentów się zgadza

% respondentów się nie zgadza

Zgadzam się

Masz rację. Technologia to tylko platforma, trzeba jeszcze wdrożyć ukierunkowane na tworzenie i eksploatację oprogramowania podejście, dzięki któremu cały system opracowywania aplikacji będzie nastawiony na pracę zespołową i integrację rozwiązań.

Odkryj, co ułatwia tworzenie aplikacji opartych na kontenerach. Kontynuuj, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i eksploatacji oprogramowania oraz tworzeniu aplikacji specjalnie dla chmury

Nie zgadzam się

Sama technologia nie wystarczy, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania. Musisz wdrożyć ukierunkowane na tworzenie i eksploatację oprogramowania podejście i wzmacniać kulturę współpracy, w której procesy, technologia i kompetencje personelu pasują do siebie nawzajem.

Odkryj, co ułatwia tworzenie aplikacji opartych na kontenerach Kontynuuj, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i eksploatacji oprogramowania oraz tworzeniu aplikacji specjalnie dla chmury

Twórz innowacje przez ulepszanie dzięki skutecznej strategii wdrażania i eksploatacji oprogramowania

Twórz innowacje przez ulepszanie dzięki skutecznej strategii wdrażania i eksploatacji oprogramowania

Bez fundamentu w postaci strategii wdrażania i eksploatacji oprogramowania nie mogą powstawać innowacyjne rozwiązania tworzone specjalnie dla chmury. Kiedy strategia tworzenia i eksploatacji oprogramowania jest zakorzenia w kulturze organizacji, pracownicy i procesy doskonale zgrywają się z technologią i potrafią sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom.

Wprowadź kulturę opartą na współpracy

Wprowadzenie strategii tworzenia aplikacji specjalnie dla chmury zmienia relację między zespołem programistów a osobami odpowiedzialnymi za eksploatację oprogramowania. W strukturze złożonej z tak wielu samodzielnych części integracja jest koniecznością. Strategia tworzenia i eksploatacji oprogramowania wzmacnia autonomiczne zespoły międzyfunkcyjne, wyposażając je między innymi w metodologię programowania zwinnego, która ułatwia pracę w środowisku dzielonych obowiązków i decyzji, poprawia wzajemne zaufanie i ułatwia pracę grupową. Kiedy Twoje zespoły wdrożą strategię tworzenia i eksploatacji oprogramowania, ich członkowie będą mieli większą świadomość tego, że wspólnie pracują nad osiągnięciem tego samego celu.

Ogranicz zbędne przekazywanie zadań dzięki automatyzacji

Strategia tworzenia i eksploatacji oprogramowania polega w dużej mierze na automatyzacji głównych części procesu dostarczania aplikacji, co pozwala wyeliminować błędy związane ze zbędnym przekazywaniem zadań i ręcznym realizowaniem niektórych procesów, co często opóźnia prace programistyczne. Automatyzacja uwalnia programistów od żmudnych obowiązków i pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach, umożliwiając szybsze wprowadzanie poprawek i częstsze publikowanie aplikacji wysokiej jakości.

 

W organizacjach o wysokiej produktywności liczba zautomatyzowanych procesów programistycznych jest o 30% wyższa niż w organizacjach o niskiej produktywności.

Źródło: Raport „2017 State of DevOps Report” stworzony przez firmy Puppet i DevOps Research and Assessment (DORA) na podstawie badania przeprowadzonego wśród 3200 międzynarodowych specjalistów IT działających w różnych branżach.

Wnioski

Wnioski

Migracja do chmury może się okazać bardziej skomplikowana niż myślisz, ale doświadczenie najlepszych na rynku przedsiębiorstw potwierdza, że warto podjąć to wyzwanie 2 Dzięki odpowiedniej strategii i infrastrukturze chmury oraz wykorzystaniu najnowszych technologii możesz wywołać w branży spore poruszenie. Chmura IBM Cloud oferuje Ci niezrównaną elastyczność wdrożenia, nowe technologie i zaawansowane funkcje przetwarzania danych, które pozwolą Ci stworzyć inteligentne przedsiębiorstwo. Oprzyj rozwój swojej firmy na elastycznych możliwościach chmury IBM Cloud.

Następne kroki

Zastanawiając się nad podjęciem kolejnych kroków, warto postawić sobie te pytania:


  1. Czy masz już gotową strategię tworzenia konkurencyjnego środowiska chmury, które nie będzie tylko infrastrukturą udostępnianą w formie usługi?
  1. Czy Twoi programiści mają swobodę niezbędną to tworzenia innowacyjnych rozwiązań opartych na najnowszych technologiach od różnych dostawców?

  1. Czy dysponujesz wiedzą, narzędziami i metodami, których potrzebujesz, aby zmodernizować i na nowo zdefiniować istniejące już aplikacje korporacyjne?
  1. Czy masz już odpowiedniego partnera, aby stworzyć z nim architekturę opartą na wielu chmurach, którą będzie można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb Twojej firmy?

Dodatkowe zasoby na temat możliwości chmury IBM Cloud

Sekrety cyfrowej transformacji

Dowiedz się, co jest potrzebne, aby bez zakłóceń przeprowadzić transformację cyfrową

Zarejestruj się, aby otrzymać cały raport

Oceń, czy w Twojej strategii jest miejsce dla chmury prywatnej.

Odkryj chmurę, która spełnia potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

Pobierz e-book

Test firmy Principled Technologies — obsługa wielkich zbiorów danych

Zobacz, jak dzięki odpowiedniej architekturze chmury można zostawić konkurencję daleko w tyle.

Zarejestruj się, aby przeczytać cały raport

Warunki tworzenia aplikacji opartych na kontenerach

Odkryj, co ułatwia tworzenie aplikacji opartych na kontenerach.

Zarejestruj się, aby przeczytać cały raport

Przenoszenie środowisk VMware do chmury prywatnej

Dowiedz się, jak rozwiązania VMware mogą ułatwić przejście do chmury prywatnej.

Zarejestruj się, aby otrzymać cały raport

Rady dla liderów ds. IT dotyczące nowoczesnego modelu eksploatacji chmury

Pozbądź się wątpliwości. Poznaj rady dla liderów ds. IT dotyczące nowoczesnego modelu eksploatacji chmury.

Zarejestruj się na webcast

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w Twojej podróży ku chmurze. Uzyskaj odpowiedzi, których szukasz.

Porozmawiajmy

 

1,2 IBM Institute for Business Value, Winning cloud strategies: How leading companies score, listopad 2017.

3 “Business demands for agility and innovation prompt rise of cloud native applications: adoption is set to double by 2020” Michelle Moore, capgemini.com, 31 maja 2017.

Moja kolekcja

W tym miejscu możesz zobaczyć znalezione przez siebie pliki PDF

Wybierz pliki PDF, które chcesz wyświetlić/pobrać.

Kliknij znak „+”, aby dodać plik PDF do kolekcji.

Nie wybrano żadnego pliku PDF.

Liczba wybranych plików PDF: 0 .