Rapport

Svenska kommuner kan göra stora besparingar med enkla medel

IBM, i samarbete med TeliaSonera och Kerfi, har låtit analysföretaget Exido genomföra en undersökning som visar att kommunerna kan spara 7 miljarder varje år genom enkla medel.

Läs mer

600 miljoner kronor – kan inte vara fel?

82 miljoner passager hanterade Stockholms trängelskattesystem under 2008 och 600 miljoner kronor årligen är den nettointäkt som trängselskattesystemet kommer att generera från och med 2010. Det framkommer när nya siffror publiceras över vilka effekter trängselskattesystemet i Stockholm givit. Men, redan nu har trängselskatterna givit ett flertal konkreta resultat för trafiken, invånare och besökare i Stockholm. […]

Läs mer

Film från IBMs seminarium i Almedalen

Fräscha upp minnet av det som diskuterades på IBMs seminarium i Almedalen om Smartare välfärd.

Läs mer

Samordnad IT-politik efterfrågas i Almedalen

Rapport från IT & Telekomföretagens seminarium i Almedalen.

Läs mer

Ladda ner IBMs rapport från Almedalen

I samband med vårt seminarium i Almedalen lanserade vi rapporten "Smartare välfärd - En rapport om hur teknik kan ge oss smartare välfärd".

Läs mer

Reflektioner från seminariet i Almedalen

Några av de områden som diskuterades var politikernas roll i att förbättra offentliga upphandlingar, behovet av en nationell IT-chef, vikten av öppna standarder, främjandet av entreprenörsskap och att möjliggöra dialog och samverkan.

Läs mer

IBM i Almedalen om smartare välfärd

IBM anordnar frukostseminarium om smartare välfärd där vi kommer att diskutera hur offentlig sektor kan ta del av IT- och teknikutvecklingen.

Läs mer

Det var inte bättre förr!

Det fanns en tid när vi som deklarerade var tvungna att fylla i alla siffror själv på deklarationsblanketten. Det känns skrämmande länge sedan.

Läs mer