Rapport

Vad den smarta konsumenten kräver av framtidens handel

IBM har presenterat en av de största konsumentundersökningarna som gjorts globalt och nordiskt. I undersökningen "Meeting the demand of the smarter consumer" har över 3300 nordiska konsumenter deltagit. Undersökningen ger en omfattande insyn i hur vi som konsumenter förhåller oss till våra butiker och varumärken och belyser också lojalitet i förhållande till bland annat sociala medier.

Läs mer

Kontanter debatteras i handeln

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg klassar användandet av kontanter inom handeln som ett arbetsmiljöproblem. Idag finns många alternativ till kontanta betalningar. IBM har sammanfattat tankar och funderingar kring alternativa betalningsmetoder och vad som står ivägen för dessa i rapporten Smartare betalningar

Läs mer

IBMs globala VD-studie: Kreativitet den viktigaste framgångsfaktorn

Åtta av tio VD:ar förväntar sig att miljön de verkar i kommer att bli allt mer komplex, men bara 49 procent tror att deras organisationer är redo att ta itu med detta på ett framgångsrikt sätt. Det framkommer när IBM nu publicerar sin studie IBM Global CEO Study, som baseras på intervjuer med över 1500 vd:ar, CEO:er och motsvarande chefer inom offentlig sektor, från 60 länder och 33 branscher över hela världen.

Läs mer

En eko-effektiv ekonomi efterfrågas

Tidigare i år samlade IBM 1600 representanter från företag, organisationer och institutioner samt forskare, journalister och miljöexperter från över 60 länder för att diskutera vad som är effektivt och samtidigt skapar en hållbar utveckling. Deltagarna var överens om att en eko-effektiv ekonomi kan komma att bli en av de viktigaste frågorna de närmaste 20 åren. Och det är inte svårt att se varför. Vi går mot en framtid med ett förändrat klimat och en ökad urbanisering. Således ökar inte bara kraven på tillväxt och minskad miljöpåverkan, utan även ett erkännande av vår planets brist på resurser och effektiv resurshantering.

Läs mer

En värld utan ineffektivitet – en framtidsvision

För några veckor sedan skrev jag här på bloggen om världens sammantagna ineffektivitet. Värdet av denna ineffektivitet har IBM uppskattat till 100 miljarder kronor. Den största källan till ineffektivitet är inte att det inte jobbas hårt på effektiviseringsåtgärder. Nej, anledningen är att de effektiviseringsåtgärder som görs bara täcker mindre enheter, som ett företag eller en […]

Läs mer

Slösa inte med skattebetalarnas pengar!

Nyligen lämnade IBM sitt remissvar till e-delegationens betänkande. IBM delar i stora drag e-delegationens slutsatser. Det är vår uppfattning att staten bör gå i bräschen i arbetet med att förbättra servicen gentemot medborgarna och samtidigt hushålla med våra skattemedel genom att effektivisera förvaltningen. I den fortsatta utveckling tycker vi på IBM att fokus måste ligga […]

Läs mer

En smartare planet – är värt 107 000 miljarder

Nog kan vi alla bli lite sura och irriterade i kioskkön eller på fiket när personalen planlöst irrar omkring bakom disken. – Å, vad ineffektivt, kan vi tänka. Till sist får man dock sitt kaffe eller sin tidning, och allt är glömt. Men, visste du att värdet av världens sammantagna ineffektivitet uppgår till motsvarande drygt […]

Läs mer

Ekonomi och CFOer – i händelsernas centrum

För många företag slog finanskrisen ner som en bomb. Tillverkningskostnader, valutaförändringar, krediter och intäkter – mycket ställdes på ända och många i ledningen och runt om i verksamheterna fick mycket att tänka på. En roll som kanske hade det allra mest hett om öronen var nog ekonomiansvarig eller CFO. Det är troligt att ekonomichefen var […]

Läs mer

”Om vi bara visste om vad vi vet!”

Hansa Andersson, IBM Butiksutveckling, om den oanvända rikedom av kunskap som finns inom detaljhandeln.

Läs mer