Innovation

Ett gott innovationsår

Med 4914 registrerade patent år 2009 toppar IBM för sjuttonde året i rad listan över världens mest uppfinningsrika företag. IBM investerar årligen 6 miljarder USD på forskning och utveckling över hela världen och fem IBM-forskare har hittills fått nobelpris. IBM är dock inte bara engagerad i innovation för egen del, utan har också publicerat närmare 4000 uppfinningar utan att patentskydda dem i syfte att uppmuntra innovation.

Läs mer