En smartare planet

Smidighet och snabbhet – alertare känselspröt och snabbare reaktion

…eller som Charles Darwin skrev ”..survival of the fittest” , inte ”…of the strongest” Darwin’s ord har visat sig gälla likväl i affärslivet som i naturen. Många är exemplen på företag som gått under när de inte insåg att världen förändrats runt dem, eller som inte var snabba och smidiga nog att förändras fastän de […]

Läs mer

Digital transformation: Hög tid för detaljhandelns aktörer att välja roll i ekosystemet

I den ”hage” som den svenska detaljhandeln utgör finns inte bara trygga kor och små irriterande myggor. Hur skall de traditionella aktörerna överleva när hajarna kommer? Vi befinner oss i början av ett skifte med avseende på hur vi konsumenter väljer att spendera våra pengar. Enligt E-barometern omsatte den svenska näthandeln 43 miljarder kronor under […]

Läs mer

Nollzon – vi behöver driva på utvecklingen för elbilar och uppnå renare transporter

En av de största utmaningarna i vår tid är hur vi på bästa möjliga sätt ska tackla klimatfrågan. Detta ständigt aktuella ämne hamnar extra mycket i fokus nu under hösten, då klimattoppmötet i Paris inleds i slutet av November. En avgörande faktor och brännpunkt kommer vara framtidens transporter. Då människans behov av att förflytta sig […]

Läs mer

Malmö refugee project

I am sure all of you have observed lately, that we have a very demanding situation with refugees from war zones from all over the world, especially Syria, seeking shelter and asylum in the Nordic countries. Several authorities and organisations are under tremendous pressure at the moment. Previous weekend an idéa was spawned within our […]

Läs mer

Det tar tid att läka de sår som skapats av att städerna låtit sig våldföras av bilismen

Nyss hemkommen från ITS World Congress i Bordeaux känner jag en stor optimism inför framtiden och att de investeringar IBM gör med industrilösningar under IoT hatten är helt rätt. Min optimism baseras på främst två iakttagelser. ITS (Intelligent Transport Systems) har blivit en 30 åring som inte fått den betydelse många hoppats, trots omfattande stöd […]

Läs mer

En värld där du inte behöver vänta

– Att vänta eller att inte vänta … Det här är en parafras på ett citat från William Shakespeares Hamlet: ”Att vara eller inte vara”. Att vänta är en källa till irritation för många. Ibland även för mig. Om man ser det ur ett företagsperspektiv är det viktigt att få information snabbt, att inte behöva […]

Läs mer

”Reboot” för Life Science i Sverige – hur tillvaratas den digitala revolutionens möjligheter?

Kvaliteten för patienten förbättras och Life Science stärks om Sverige kommer ikapp med sjukvårdens digitalisering. Exempel är forskning på Big Data, sjukvård baserad på kunskap i realtid och patienter som erbjuds monitorera sin hälsa. Så kan Sverige röja hindren för vårdens digitalisering. Seminariet inleds med en konkret beskrivning av framgångsrecept i Europeiska länder som UK, […]

Läs mer

Från sifferfabrik till verksamhetsvärde

Vi lever och agerar i en värld som präglas av allt snabbare förändring. Det ställer stora krav på företag och organisationer att snabbt kunna identifiera annalkande förändringar, att utifrån nya förhållanden kunna fatta rätt beslut och att ha en flexibilitet i verksamheten som gör att snabba anpassningar kan genomföras. För att kunna göra denna transformation […]

Läs mer

Vad gör du när krisen kommer?

Vi har alla hört om dem, företagen och organisationerna som råkat illa ut; Tieto, Evry, Försäkringskassan, Target och Sony. Men säkerhetshoten gäller ändå inte just ditt företag, för du har ju full koll, eller? Smaka då på den här siffran från Säkerhetsdagen 2015: varje år glöms 190 000 mobiltelefoner bort i Londons taxibilar. 50 procent av […]

Läs mer