Social business

Skapa en företagskultur för kunskapsdelning!

”Underskatta inte vad dina medarbetare är villiga att göra för en t-shirt”. Den meningen skall ha sagts av Håkan Eriksson,  CTO för Ericsson, när han pratade om drivkrafterna bakom den öppna källkodsrörelsen. Det är även just det som driver många till att spendera sin lediga tid, sina kvällar, helger och semestrar med att utveckla sofistikerade […]

Läs mer

Business made Social på IBM Connect

Vid två event nyligen har IBM Collaboration Solutions presenterat det senaste inom Social Business för ungefär 500 kunder och partners (50/50 live i Göteborg/Stockholm och via online streaming). Presentationerna varierade mellan visioner, kundcase, praktiska tips och kommande produktnyheter. Här håller jag mig till Stockholmseventet på välkända Nalen i Stockholm 15 mars, av den enkla anledningen […]

Läs mer

Systems of People från Global Technology Outlook 2012

Vad får man om man kombinerar Social Business med Business Analytics och kryddar med Watsons Machine Learning? Man får Systems of People! Som Mikael Haglund berört i ett tidigare inlägg på Smartare Planet-bloggen är Systems of People en av trenderna som presenteras i årets Global Technology Outlook av IBM:s forskningsavdelning. Här följer en kort sammanfattning. […]

Läs mer

Social Business handlar om människor och möjligheter

Att införa social business i en organisation är olikt det mesta affärsvärlden gjort under de gångna decennierna. Drift av företag och organisationer har i många avseenden handlat om att systematisera, att definiera processer och att införa olika sorters kontrollmekanismer. Det har också speglats i de IT-stöd som införts, såsom ERP-system, register, säkerhetssystem och strukturerade lagringssystem […]

Läs mer

Från information till innovation med Social business

Tillgång till rätt information och kontakt med rätt person vid rätt tidpunkt är avgörande för ett effektivt arbete. Men, det skapar också möjligheter till nya idéer och innovationer. Inom företag och organisationer idag finns enorma mängder information och kunskap men det är inte alltid lätt att hitta kompetensen när den behövs. Kompetens och information kan […]

Läs mer

5 saker vi har lärt oss om Social Business från våra kunder

Vad menar vi på IBM när vi säger Social Business? jo,… när världen blir mer instrumenterad, sammankopplad och intelligent och befolkningen fortsätter att omfamna sociala medier, står dagens företag inför en ny era – en tid präglad av de sociala medierna. Precis som Internet förändrat marknaden för alltid, så är integrationen av sociala medier i företagets […]

Läs mer

Release the power of social business by loosening your grip

  IBM:s Social Business Evangelist Louis Richardson skriver i det här inlägget om hur företag bör bli smartare i sitt arbete med sociala verktyg genom att släppa sitt fasta grepp om vissa utvalda användarregler. Här finns stor potential för företagen att bli både effektivare och socialt smartare! In many sports, like golf and tennis, instructors […]

Läs mer